Structuur Artikel Afstudeerproject

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Structuur Artikel Afstudeerproject por Mind Map: Structuur Artikel Afstudeerproject

1. Inleiding

1.1. Wat is de achtergrond en wat heeft geleid tot mijn onderzoek? (achtergrondinformatie)

1.1.1. Storen aan de toename van plastic verpakkingen in supermarkt ketens onderzoek resultaten na dit onderzoek inzicht dat er geen tot nauwelijks aandacht is voor de voordeelverpakkingen problemathiek onderzoek museum, scoop beperkt

1.2. Wat is het feitelijke probleem? (probleemstelling)

1.2.1. We consumeren steeds meer producten die in plastic zijn verpakt. Deze plastics zijn schadelijk voor het milieu en onze natuurlijke ecosystemen, des temeer omdat deze plastics nauwelijks recyclebaar zijn. Deze plastics worden daarom ook wel bestempeld als wegwerpplastics. "Voorkomen is beter dan genezen."

1.2.1.1. Absurditeit van een voordeel verpakking

1.3. Wat en vanuit welk perspectief wil ik gaan onderzoeken? (kennisgebied)

1.3.1. vormgever, hoe zou ik dit probleem vanuit mijn vakgebied kunnen veranderen, verbeteren, oplossen? “Few will have the greatness to bend history itself; but each of us can work to change a small portion of events, and in the total; of all those acts will be written the history of this generation.” Robert Kennedy I believe all small acts together count just as much as the big ones meaning they have just as much impact. People can be inclined to interpret that creating continuous (individual) small positive acts for the world isn’t effective. It can discourage as you don’t see (direct) result clearly. But all together there is result, there is change I believe. It all counts up. How you treat people, act to the world, impacts the world in total. Don’t underestimate the small acts. Iedere kleine oplossing draagt bij aan het oplossen van grotere probleem. Alle kleine beetjes helpen. Dit is het statement dat ik wil maken en benadrukken in mijn uiteindelijk beeldend werkstuk. Dit vormt daarom alsook mijn uiteindelijk beeldend werkstuk.

1.4. Wat is de centrale vraag in mijn onderzoek? (onderzoeksvraag + deelvragen)

1.4.1. Onderzoeksvraag

1.4.1.1. “Hoe beïnvloed ik de gedachtenvorming van het publiek* betreffende de problematiek van bundel-voordeel verpakkingen?”

1.4.2. Deelvragen

1.4.2.1. Zijn bundel-voordeelverpakking plastics recyclebaar? (bronnen-onderzoek)

1.4.2.1.1. Moelijk recyclebaar

1.4.2.1.2. hoe wordt consument erop geattendeerd dat de verpakking recyclebaar is? Hoe staat dit aangegeven op bundel-voordeelverpakkingen?

1.4.2.2. Wat is het algemene gedachtengoed van de consumenten op dit moment, betreffende plastic voordeelverpakkingen?

1.4.2.2.1. Documentatie van bevindingen (meningen) van bezoekers van het museum.

1.4.2.2.2. Interviews consumenten

1.4.2.3. Hoe brengen kunstenaars en/of grafisch vormgevers hedendaagse maatschappelijke thema’s ter discussie met als doel de publieke opinie te beïnvloeden?

1.4.2.3.1. Campagnes die actie voeren tegen plastic

1.4.2.3.2. Campagnes die actie voeren tegen supermarkten

1.4.2.3.3. Campagnes die hedendaagse maatschappelijke thema’s ter discussie stellen

1.5. Hoe ben ik te werk gegaan? (onderzoeksmethode)

1.5.1. Probleem steeds verder af te bakenen, me te laten leiden door het proces, nieuwe inzichten die ik verkreeg Bronnen onderzoek, interviews, kijken naar andere kunstenaars

2. Onderzoek

2.1. Inhoudelijk onderzoek (theoretisch)

2.1.1. Zijn bundel-voordeelverpakking plastics recyclebaar? (bronnen-onderzoek)

2.1.1.1. Ja,

2.1.1.1.1. hoe wordt consument erop geattendeerd dat de verpakking recyclebaar is? Hoe staat dit aangegeven op bundel-voordeelverpakkingen?

2.1.1.2. Nee,

2.1.1.2.1. Daarnaast is te zien dat PET, PVC en PS folie volgens de sortering in het folieproduct terecht zouden moeten komen. Daar zouden ze echter een verstoring veroorzaken voor de recycling van PE folie, dus worden ze voornamelijk gesorteerd in de Mix (en PVC in sorteerrest). (M.T. Brouwer)

2.1.2. Wat is het algemene gedachtengoed van de consumenten op dit moment, betreffende plastic voordeelverpakkingen?

2.1.2.1. Documentatie van bevindingen (meningen) van bezoekers van het museum.

2.1.2.1.1. "Ik zou een voordeelverpakking kopen vanwege het voordeel, maar het liefst wil ik dat het niet in plastic is verpakt".

2.2. Beeldend onderzoek

2.2.1. Hoe brengen kunstenaars en/of grafisch vormgevers hedendaagse maatschappelijke thema’s ter discussie met als doel de publieke opinie te beïnvloeden?

2.2.1.1. Campagnes die actie voeren tegen plastic

2.2.1.1.1. 1.1000 dagen plastic - Bahram Sadeghi

2.2.1.1.2. 2. Fruits de mer - Katherine Oktober Matthews

2.2.1.1.3. 3. Precious Plastic - Dave Hakkens

2.2.1.1.4. 4. Plastic Paper - Sho Shibuya

2.2.1.2. Campagnes die actie voeren tegen supermarkten

2.2.1.2.1. 1. Plastic Free Aisle Campaign - Frederikke Magnussen & Siân Sutherland

2.2.1.3. Campagnes die hedendaagse maatschappelijke thema’s ter discussie stellen

2.2.1.3.1. 1. 2€ T-shirt - BBDO

2.2.1.3.2. 2. PIG 05049 - Christien Meindertsma

2.2.1.3.3. 3. Andy Warhol - Campbell's Soup Cans

3. Samenvatting

3.1. CUBE

3.1.1. Nature & Design

3.1.1.1. Plastic verpakkingen in supermarkten

3.1.1.1.1. Voordeelverpakkingen

3.2. Het onderwerp? (probleemschets, onderzoeksvraag, belang van de onderzoeksvraag)

3.2.1. Onderwerp: Bundel voordeel verpakkingen

3.2.2. Probleemschets: moeilijk recyclebaar, maken onderdeel uit van een, door de consument erkend, groot probleem

3.2.3. Belang onderzoeksvraag: De kwestie heeft het terugdringen van plastic wegwerp verpakkingen op het oog. Deze plastics zijn direct schadelijk voor het milieu en onze natuurlijke ecosystemen.

3.3. Wat is er gedaan, onderzocht? (methode, werkwijze)

3.3.1. -Onderzocht waarom deze plastics slecht zijn voor ons milieu -consumenten bevraagd of ze erkennen dat het verpakken van producten met 'voordeel' plastic een probleem is -hoe vormgevers reeds omtrent deze problematiek gewerkt hebben -hoe vormgevers maatschappelijke issues ter discussie brengen

3.4. Wat is er gevonden? (resultaten)

3.4.1. Plastic folies zijn recyclebaar, maar wel vnl. moeilijk om te recyclen waardoor veel plastic folies grotendeels in een mix terecht komen: uiteindelijk toch in de verbrandingsoven terecht komen Ten slotte dragen recycle fabrieken eveneens bij aan CO2 uitstoot.

3.5. Wat houden deze bevindingen in? (conclusie, aanbevelingen)

3.5.1. Conclusie: van belang om in eerste instantie plastics te elimineren

3.6. Welk beeldend product vormt de (mogelijke) oplossing voor het concept?

3.6.1. Kunstwerk dat voordeel verpakkingen onder de aandacht brengt. Het beeldend product stelt in vraag of voordeel verpakkingen wel degelijk ten voordele zijn of ten nadele.

4. Conclusie