Liječnička ordinacija

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Liječnička ordinacija por Mind Map: Liječnička ordinacija

1. IMPLEMENTACIJA

1.1. pomoću polja

1.2. pomoću pokazivača

2. OPERACIJE U ZAGLAVLJU NAD REDOM

2.1. InitQ(Q)

2.2. EnQueueQ(Q)

2.3. DeQueueQ(Q)

2.4. IsEmptyQ(Q)

2.5. FrontQ(Q)

3. Čekanje pacijenata

3.1. Dolaz

3.2. Vrijeme provedeno kod lijecnika

3.3. Odlaz

4. PRIORITET

4.1. kritični slučaj

4.2. rizični slučaj

4.3. slučaj niskog rizika

4.4. nije hitan slučaj