FASES D’ESCRIPTURA

Fases en el proceso de escritura en los niños/as.

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
FASES D’ESCRIPTURA por Mind Map: FASES D’ESCRIPTURA

1. 1-PRESIL.LÀBICA NO DIFERENCIADA

1.1. Reprodueixen gestos d’escriptura, característiques formals i imita l’adult

1.1.1. Pensen que dibuixar és una cosa i escriure altra.

1.1.1.1. Necessiten conèixer el sentitt comunicatiu de la llengua escrita.

1.1.1.1.1. El docent ha de donar un model, esfcriure per a ells i atribuir un significat als escrits.

2. 2- PRESIL.LÀBICA DIFERENCIADA

2.1. Escriu de manera conscient, l’ordre és variable i dona significat al que escriu

2.1.1. Pensen que per escriure necessita un nombre concret de lletres, dues paraules no s’escriuen igual i no es poden repetir lletres

2.1.1.1. Necesssiten conèixer lletres i relacionar el codi oral i escrit.

2.1.1.1.1. El docent ha de fer-los entendre que per escriure una paraula són necessàries sempre les mateixes lletres en l’ordre correcte.

3. 3-SILÁBICA

3.1. Escriu una lletra per cada síl.laba i per a cada síl.laba escriu una vocal o consonant.

3.1.1. Pensa que hi ha una relació entre llengua oral i escrita.

3.1.1.1. Necessita aprendre a diferenciar entre síl.laba i quantitat de grafies, visualizant l’escriptura i analizant els sons.

3.1.1.1.1. El docent ha de promoure diferents tècniques i agrupaments d’escriptura, exercicis de discriminació auditiva i llegir les pròpies produccions.

4. 4-SIL.LÀBA BILOALFABÈTICA

4.1. Escriu cada síl.làba amb la vocal i la consonant.

4.1.1. Necessita analizar els sons

4.1.1.1. El docent ha de treballar la relació entre els fonemes i les lletres.

5. 5-ALFABÈTICA

5.1. Escriu totes les lletres de la paula i els nous reptes seran posar majúscules i separar paraules.

5.1.1. Pensa que per cada fonema hi ha una lletra

5.1.1.1. Necessita una correspondència entre fonema - grafia i adonar-se que un so pot correspondre a més d’una grafia i que una lletra pot correspondre a sons diferents, escriure correctament paraules.

5.1.1.1.1. El docent ha de proposar activitats de completar textos, ordenar frases i dictats.

6. 6-ORTOGRÀFICA

7. Aplica i fixa normes de la llengua escrita.

7.1. Pensa que conèixer les normes ortogràfiques són molt útils.

7.1.1. El docent ha de fer entendre l’arbitrarietat, incrementar el coneixement de normes, observar la relació entre l’oral i l’escrit, fixar els coneixements i ensenyar a resoldre dubtes de manera autònoma.