Udfordringer i økonomi og medlemsregistrering

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Udfordringer i økonomi og medlemsregistrering por Mind Map: Udfordringer i økonomi og medlemsregistrering

1. Kontingentindbetalinger

1.1. I hele 2011 er der på bankkontoen indbetalt kontingent fra ca. 75 medlemmer

1.2. Der er i foreningspakken restancer på mange spillere - i alt for 61.200.-

1.2.1. Årsag

1.2.1.1. Medlemmer har ikke modtaget girokort (Frank Kornum har f.eks. ikke modtaget giro kort efter at have indmeldt sig som støttemedlem per 9.1.2012)

1.2.1.2. Der er ikke blevet fulgt op på indbetalinger og medlemmer i restance

1.2.1.3. Medlemmer er ikke reelt medlemmer længere og restancen er ukorrekt

1.2.2. Løsningsforslag nu

1.2.2.1. Gennemgå restancer for korrekthed

1.2.2.1.1. Aktivt medlem i restance

1.2.2.1.2. Gammel restance

1.2.2.2. Opdater regnskab i forhold til restancer, der ikke længere er reelt gældende

1.2.2.3. Send nyt girokort

1.2.2.4. Send mail til personer i restance om at indbetaling skal ske inden en given dato , ellers vil medlemmerne blive udmeldt af klubben - medlemmer kan indgå betalingsaftale med kassereren.

1.2.2.4.1. Mulige senarier

1.2.3. Løsningsforslag fremadrettet

1.2.3.1. Der udsendes girokort på nye medlemmer mindst én gang per måned

2. Medlemsopgørelser

2.1. Udtræk til DIU er utroværdig med 252 medlemmer og 22 støttemedlemmer

2.1.1. Mulige årsager

2.1.1.1. Medlemmer er ikke blevet systematisk udmeldt i foreningspakken

2.1.2. Løsningsforslag her og nu

2.1.2.1. Medlemslisten gennemgåes for korrekthed

2.1.2.2. Holdledere inddrages

2.1.2.3. Ved tvivl kontaktes medlemmet og der spørges til status

2.1.3. Løsningsforslag fremadrettet

2.1.3.1. Hver august udsendes girokort på medlemmer der ikke aktivt har meldt sig ud

2.1.3.2. Hver august, november, marts skal holdledere sikre sig, at holdet i foreningspakken er korrekt, samtidigt sikrer kasserer sig, at andre medlemmer - herunder støttemedlemmer er korrekte

2.1.3.3. Hver måned udmeldes personer, der ikke har reageret på indbetalingsfrist, med mindre de laver en betalingsaftale med kassereren

2.1.3.3.1. Frist jf. vedtægter "5.2 Et medlem betragtes som udmeldt når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 2 måneder efter at der er rykket for det."

2.2. Optællinger af personer på hold er nærmere ca. 150

3. Årsregnskab

3.1. Revisor har påpeget ukorrekte posteringer

3.1.1. Årsag

3.1.1.1. Tidligere bogholder har ikke haft nødvendig uddannelse i foreningspakken og indenfor bogholderi

3.1.2. Løsningsforslag

3.1.2.1. Tina skal have assistance til at rede trådene ud. Assistancen skal være en øvet bogholder.

3.1.2.1.1. Revisor spørges, men forventes ikke at ville uden betaling

3.1.2.1.2. Findes der en i bestyrelsens netværk?

3.1.2.1.3. Skal hele klubbens spørges?

3.1.2.1.4. Hyre en bogholder 2 aftener - forventet udgift 2-4.000.-

3.2. Revisor har mundligt meddelt forventet underskud i størrelsesorden 45.000.- ved første gennemgang