polígons

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
polígons por Mind Map: polígons

1. Parts

1.1. Costats

1.1.1. Uneixen els vèrtexs

1.2. Vèrtexs

1.2.1. uneixen dos costats

1.3. Diagonals

1.3.1. rectes que van als vèrtexs oposats

2. Segons MIDA costats

2.1. regulars

2.1.1. tots els costats són iguals

2.2. irregulars

2.2.1. NO tots els costats són iguals

3. Segons NOMBRE costats

3.1. 3 costats

3.1.1. triangle

3.2. 4 costats

3.2.1. quadrilàter

3.3. 5 costats

3.3.1. PENTÀgon

3.4. 6 costats

3.4.1. HEXÀgon

3.5. 7 costats

3.5.1. HEPTÀgon

3.6. 8 costats

3.6.1. OCTÀgon

3.7. 9 costats

3.7.1. ENNEÀgon

3.8. 10 costats

3.8.1. DECÀgon

4. Definició

4.1. figura plana formada per una línia poligonal tancada

4.1.1. línia poligonal és un conjunt de segments situats l'un al costat de l'altre. Pot ser oberta o tancada