2013.03.09 Sayısal Sinema İnsiyatifi

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
2013.03.09 Sayısal Sinema İnsiyatifi por Mind Map: 2013.03.09 Sayısal Sinema İnsiyatifi

1. Destekçiler

1.1. 1000Volt

1.2. ABT

1.3. Arttek

1.4. Bahçeşehir Üni

1.5. Dijitalist

1.6. İmaj

1.7. İstanbul Kamera

1.8. MTN

1.9. Oktotech

1.10. Orion

1.11. Sinefekt

2. Misyon

2.1. Sayısal Sinema İnisiyatifi; Sayısal sinemanın “sensörden gösterim ortamına” kadar olan tüm değişkenlerini sektör bütününde standartlaştırmayı hedefleyen, sektörün profesyonellerinin oluşturduğu kar amacı gütmeyen ve bağımsız bir oluşumdur.

3. Vizyon

3.1. Oluşum, sayısal sinema sektörünün gelişmesini hedefler. Üretim sürecinin teknik kusursuzluğunu sağlamak hedefiyle teknik ve bilimsel testler yaparak teknolojik gelişmeleri ve sektörün tüm parçalarını değerlendirir. Bunu yaparken sektörde yer alan herhangi bir firma, marka, cihaz ya da çalışana ayrıcalık yapmaksızın objektif ve bilimsel teknik testler gerçekleştirerek karar alınmasını teşvik eder.

4. Hedefler

4.1. İş Akışlarının Oluşturulması

4.2. Yeni Teknolojilerle İlgili Bilgilendirme

4.3. Düzenli Toplantılar Yapmak

4.4. Her iş grubunun katılımını ve temsilini sağlamak

4.5. Çalışma grupları oluşturulması.

4.5.1. Örnek iş akışı çizelgesi

5. Toplantı Hedefleri

5.1. Çalışma başlıklarının belirlenmesi

5.2. Çalışma gruplarının oluşturulması

5.2.1. Etiket Grubu

5.2.1.1. Kuban Altan

5.2.1.2. Yusuf Arık

5.2.1.3. Alphan Belbek

5.2.2. Logo vs. görsel malzemeler tasarımı grubu

5.2.2.1. Murat Akbulut

5.2.2.2. Burak Kanbir

5.2.3. DIT ve Data Wrangler iş tanımları.

5.2.3.1. Tolga Kutlar

5.2.3.2. Alphan Belbek

5.2.3.3. Yusuf Arık

5.2.4. Yeni Katılımcılara Ulaşacak ve Davet edecek grup

5.2.4.1. Kıvanç Işık

5.2.4.2. Sinan Şensivas

5.2.4.3. Murat Akbulut

5.2.4.4. Kerem Kurdoğlu

5.2.4.5. Tarık Han Koç

5.3. Katılımın arttırılması

6. 2013.03.09 Toplantı Sonuçları

6.1. Mars grubu'nun teknik işlerden sorumlu yetkilisi davet edilecek.

6.2. Katılımcı profilini genişletmek gerekli. Diğer şirketleri de İnisiyatif'e katmak önemli.

6.3. DIT künyesi etiketinin hazırlanması ve disk ile post prodüksiyon firmasına ulaştırılmasını sağlamak. Künye yönergesinin hazırlanıp, sitede yayımlanması.

6.4. Çalışma grupları oluşturuldu.

7. Toplantı Geçmişi

7.1. 2012.05.02

7.1.1. Sayısal Sinema'nın temellerinin atılması.

7.2. 2012.06.06

7.2.1. Katılımın genişletilmesi. Görüntü Yönetmeni ve Kamera Asistanlarının toplantıya davet edilmesi.

7.3. 2013.01.22

7.3.1. Vizyon ve misyonun oluşturulması ve geniş katılımlı toplantının organizasyonu.

7.3.2. İnisiyatifin çalışma alt yapısının kurulması.