Classicisme Musical.

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Classicisme Musical. por Mind Map: Classicisme Musical.

1. Música Instrumental

1.1. A) Primer moviment: Allegro (ràpid) B) Segon moviment: Lento C) Tercer moviment: Relativament ràpid D) Quart moviment: Allegro o Presto (ràpid)

1.2. En aquesta època els instruments es perfeccionen. Es continua fent servir l’instrument de percussió del barroc, les timbales, peró Haydn, Mozart i Gluck van ser els primers d’incorporar instrument d’afinació indeterminada procedents de les bandes militars turques.

1.3. Música de cambra Sonata: obra per a 1 instrument. Duet, trio, quartet, quintet, sextet, septet, octet...

1.4. Música orquestral Simfonia: sonata per a orquestra Concert: orquestra més solista Cassació-Serenata-Divertimento: obres menors

2. Caracteristiques

2.1. Genere

2.1.1. Predomini de la música profana per sobre de la religiosa.

2.1.2. Música pura (sense cap significat extramusical ). Música caracteritzada per la gràcia, objectivitat i elegància formal, musica “galant”

2.1.3. Música dramàtica (amb argument i representació): òpera.

2.2. Melodia

2.2.1. Senzilla, fàcil de seguir i recordar, amb pocs ornaments.

2.2.2. Amb una estructura molt clara i equilibrada (simetria).

2.3. Ritme

2.3.1. És regular, no mecànic, natural, poc complicat. Sovint és estructurat com la melodia.

2.4. Dinàmica

2.4.1. A la partitura s’escriuen totes les indicacions agògiques (de caràcter, tempo, intensitat...). Predomina el caràcter lleuger, optimista i lluminós.

2.5. Harmonia

2.5.1. Llenguatge plenament tonal. Les obres comencen amb la tonalitat principal (tònica) i modulen (viatgen) cap a altres tonalitats (properes en el cercle de quintes).

2.6. Textura.

2.6.1. Melodia acompanyada: ús del baix d’Alberti, amb acords arpegiats. Desaparició del baix continu.

2.6.2. Contrapuntística és la menys habitual. En els darrers anys del classicisme, Mozart i Beethoven van interessar-se molt per l’obra de J. S. Bach.

2.6.3. Homofonia predomina la verticalitat, l’obra es construeix a partir d’acords.

2.7. Forma

2.7.1. El discurs musical s’aconsegueix amb un nou procediment: l’elaboració temàtica-motívica, que substitueix el dens teixit contrapuntístic del darrer barroc.

2.8. Timbre

2.8.1. Predomina la música instrumental per sobre de la vocal.

3. Música vocal

3.1. Religiosa

3.1.1. En aquesta època la música instrumental i profana domina sobre la religiosa. Tot i així, Haydn i Mozart han fet importants contribucions

3.2. Profana l’òpera

3.2.1. L’òpera és, sens dubte, el gran gènere de música vocal del classicisme. És una de les manifestacions artístiques més completes, ja que integra la majoria de les arts: música, literatura, pintura, teatre, estructura...

4. Autors importants

4.1. Wolfgang Amadeus Mozart

4.1.1. Fou un compositor de música clàssica. Probablement el músic més prodigiós, les seves primerenques gires per Europa el van fer famós i el van familiaritzar amb els estils musicals europeus, que després va sintetitzar a les seves obres.

4.2. Ludwig van Beethoven

4.2.1. Fou un compositor, director d'orquestra i pianista alemany. El seu llegat musical es va estendre, cronològicament, des del Classicisme fins a començaments del Romanticisme musical. Considerat l'últim gran representant del classicisme vienès

4.3. Joseph Haydn

4.3.1. Fou un compositor austríac del Classicisme. És exponent del Classicisme vienès en la mateixa mesura que ho són Mozart i Beethoven, tres compositors que la posteritat, sobretot en el Romanticisme, van ser agrupats amb el nom de trinitat.