L'ÈPOCA DE L'IMPERALISME (1860-1918)

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
L'ÈPOCA DE L'IMPERALISME (1860-1918) por Mind Map: L'ÈPOCA DE L'IMPERALISME (1860-1918)

1. La segona Revolució Industrial (1860-1914)

1.1. Europa occidental (Alemanya,Bèlgica, França i UK) EUA i Japó.

1.1.1. Etapa de creixement econòmic

1.2. Diferències entre la primera i la segona Rev. Ind

1.2.1. Element energètic

1.2.1.1. 1a Rev. Ind.

1.2.1.1.1. Carbó

1.2.1.2. 2a Rev. Ind.

1.2.1.2.1. Electricitat (s. XVIII)

1.2.1.2.2. Petroli (per engreixar)

1.2.2. Indústries bàsiques

1.2.2.1. 1a Rev. Ind.

1.2.2.1.1. Tèxtil

1.2.2.1.2. Metal·lúrgia

1.2.2.2. 2a Rev. Ind.

1.2.2.2.1. Químic

1.2.2.2.2. Siderúrgia

1.2.2.2.3. Automobilística

1.2.2.2.4. Més presupostos (+ inversió)

1.2.3. Força motriu

1.2.3.1. 1a Rev. Ind.

1.2.3.1.1. Màquina de vapor

1.2.3.2. 2a Rev. Ind.

1.2.3.2.1. Motor d'exploció

1.3. Exploció blanca i migracions

1.3.1. Causes

1.3.1.1. Disminució de la mortalitat

1.3.1.2. Manteniment d'una natalitat elevada

1.3.1.2.1. Millora condicions de vida

1.3.1.2.2. Millora en el camp de la medicina

1.3.1.2.3. La producció del camp augmenta

1.3.2. Conseqüències

1.3.2.1. Migracions d'Europa

1.3.2.1.1. EUA, Amèrica Latina, Austràlia i Nova Zelanda

1.4. Les conquestes del prolateriat

1.4.1. Societat

1.4.1.1. Prolateriat

1.4.1.1.1. organitzats en sindicats i partits socialistes

1.4.1.2. Burgesos

2. La primera guerra mundial/ GRAN GUERRA (1914-1918)

2.1. Les causes de la guerra

2.1.1. Alemanya s'industrialitza tard i vol conquerir territoris nous

2.1.1.1. Colonitza països que ja ho estaven i això va crear tensions

2.1.2. Els conflictes fronterers al continent europeu

2.1.2.1. Fronteres entre Alemanya i altres països. ALSACIA (Estrasburg)

2.1.3. La cursa d'armaments

2.1.3.1. Indústria-> servei guerra

2.2. L'esclat de la guerra

2.2.1. 28 de juny de 1914 l'arxiduc Francesc Ferran fou assassinat per membres d'un grup nacionalista serbi

2.2.1.1. Aquest fet provocarà l'esclat de la Gran Guerra

2.2.1.1.1. 28 de juliol de 1914 Àustria-Hongria declara la guerra contra els Serbis

2.3. Bàndols

2.3.1. Aliats

2.3.1.1. Europeus

2.3.1.1.1. Regne Unit, França, Sèrbia Imperi Rus (fins Octubre del 1917)

2.3.1.2. Estats Units (des de 1917)

2.3.2. Potències Centrals

2.3.2.1. Alemanya, Austria-Hongria i l'Imperi Turc

2.4. Les fases de la guerra

2.4.1. La guerra de moviments (1914)

2.4.1.1. Oriental: Les potències centrals ataca Bèlgica i França

2.4.1.1.1. França va poder aturar els Alemanys en el riu Marne

2.4.1.2. Occidental: Les potències centrals ataca els Russos

2.4.1.2.1. Rússia no aconsegueix aturar-ho

2.4.2. La guerra de posicions (1915-1917)

2.4.2.1. els soldats es van atrinxerar

2.4.2.1.1. Els fronts es van mantenir estables

2.4.2.1.2. Cada atac constava de molts morts. Però les línies del fronts no es van moure quasi res

2.4.3. La intervenció dels Estats Units

2.4.3.1. Entra a la guerra per Alemanya

2.4.3.1.1. perquè va enfonsar un vaixell de passatger (Lusitania

2.4.3.2. Els russos es retiren de la guerra

2.5. Les conseqüències de la guerra

2.5.1. Víctimes

2.5.1.1. 8 milions de morts

2.5.1.2. 6 milions d'invàlids

2.5.1.3. 4 milions de vídues

2.5.1.4. 8 milions d'orfes

2.5.2. 11 de maig del 1918 van pactar la pau

2.5.2.1. és signat el tractat de Varselles en un tren

2.5.2.2. Els Alemanys van haver d'acceptar condicions de pau molt dures

2.5.2.2.1. Pèrdua de tot el seu imperi colonial

2.5.2.2.2. Reducció del seu excèrcit

2.5.2.2.3. Pagaments dels costos de la guerra

2.5.2.2.4. Pèrdua de territoris d'Europa

3. L'imperalisme

3.1. 1860 Europeus només coneixien les zones d'Àfrica més properes al litoral

3.1.1. 1914 Àfrica domini europeu i bona part d'Àsia i Oceania

3.2. El camí a l'imperalisme

3.2.1. Cursa per conquerir territoris

3.2.1.1. Conseqüència: mapa polític món i controlat per "l'home blanc"

3.2.1.2. UK era la potència més important

3.2.1.2.1. L'època Victoriana sXIX

3.3. Causes

3.3.1. Econòmiques

3.3.1.1. Excés de població

3.3.1.1.1. Expedició de conquesta de territoris com Àfrica o Austràlia

3.3.1.2. Necessitats d'obrir nous mercats de productes Europeus

3.3.1.3. Busqueda de matèries primeres i mà d'obra barrata

3.3.2. Polítiques

3.3.2.1. Per civilitzar

3.3.2.1.1. "La raça negra és inferior a la blanca" (idees racistes)

3.3.2.2. Imposar cultura

3.4. El repartiment del món

3.4.1. 1914 lImperi Britànic, país amb més producció = més extenció

3.4.1.1. Dominis

3.4.1.1.1. Gran quantitat de britànics imposaven als pobles indígenes (en alguns casos va ser exterminada

3.4.1.1.2. Canadà

3.4.1.1.3. Austràlia

3.4.1.1.4. Nova Zelanda

3.4.1.1.5. Sud-Àfrica

3.4.1.2. Colònies d'explotació

3.4.1.2.1. Depenen

3.4.2. França

3.4.2.1. Àfrica nord-occidental

3.4.2.2. Indoxina (Àsia)

3.4.3. Altres països europeus

3.4.3.1. Portugal

3.4.3.2. Espanya

3.4.3.3. Itàlia

3.4.3.4. Bèlgica

3.5. Conseqüències

3.5.1. Polítiques

3.5.1.1. Desaparició de regnes indígenes.

3.5.1.2. Traçat de fronteres artificials.

3.5.2. Socials

3.5.2.1. Explotació de la mà d'obra indígena: esclavitud i salaris de misèria

3.5.3. Econòmiques

3.5.3.1. Introducció del monocultiu

3.5.3.2. Explotacó de mines

3.5.3.3. Construcció i explotació del ferrocarril

3.5.3.4. Obligacions comercials

3.5.4. Cultural

3.5.4.1. Substitució de les cultures, religions i llengües indígenes per les europees

3.6. Beneficis a la metròpoli

3.6.1. Van poder desfer-se de la gent que sobrava

3.6.2. La cultura europea es va imposar a tot el món

3.6.3. Molts beneficis eco.

4. La Revolució Russa (1917)

4.1. L'oct. del 1917 va triomfar la revolució obrera i pagesa a Rússia.

4.1.1. Rússia abans de la revolució

4.1.1.1. sXX Imperi Rus

4.1.1.1.1. Distintes nacions i diferents llengües

4.1.1.1.2. Governats per el TSAR (o emperador)

4.1.1.1.3. Manera de viure: ÈPOCA FEUDAL (misèria)

4.1.1.2. CAUSES

4.1.1.2.1. Manca del poble de drets i llibertats

4.1.1.2.2. Misèria prolateriat i pagesia

4.1.1.2.3. Guerra

4.1.2. La Rev. Russa

4.1.2.1. Dirigit per:

4.1.2.1.1. Obrers 10%

4.1.2.1.2. Soldats

4.1.2.1.3. Pagesos (majoria)

4.1.2.2. FASES

4.1.2.2.1. Fase : feb de 1917 els pagesos, soldats i obrers es revolten

4.1.2.2.2. Fase: 24 oct de 1917

5. El dret de vot de les dones

5.1. Els primers passos

5.1.1. Les dones volien arribar el govern

5.1.2. Durant la Revolució Francesa van sortir a la llum les primeres reivindicacions femenistes

5.1.2.1. Moviment Femenista

5.1.2.1.1. Moviment Sufragista

5.2. El sufragisme

5.2.1. 1866 un pensador liberal, John Stuart Mill va presentar al Parlament anglès

5.2.2. 1867 apareix el moviment sufragisme

5.2.2.1. Aconsegueix el vot femení el Regne Unit un cop acabada la Primera Guerra Mundial

5.2.3. Les organitzacions sufragistes britàniques

5.2.3.1. Poderoses, organitzant mítings, manifestacions i propostes de llei

5.2.3.1.1. Demanda el vot femení

5.2.3.2. Suffragettes

5.2.3.2.1. Eren les dones més radicals