ลักษณะทางกายภาพ

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
ลักษณะทางกายภาพ por Mind Map: ลักษณะทางกายภาพ

1. ดอกช่อ

1.1. Casa

1.2. Aptº

1.3. Festa Prive

2. ดอกช่อ

2.1. จามจุรี

2.2. ประดู่แดง

2.3. ลั่นทมดอกขาว

2.4. ชมพูพันธุ์ทิพย์

2.5. ทองกวาว

2.6. นนทรี

2.7. ปีบ

2.8. ราชพฤกษ์

2.9. กันเกรา

2.10. แคแสด

2.11. โคคลาน

2.12. อินทนิลน้ำ

2.13. สารภี

2.14. พะยอม

3. Financas

3.1. Pagamento Cartão

3.2. Dinheiro

3.3. Entrada Festa