Modelo OSI

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Modelo OSI por Mind Map: Modelo OSI

1. Capas

1.1. Aplicación

1.2. Presentación

1.3. Sesión

1.4. Transporte

1.5. Red

1.6. Enlace de datos

1.7. Física

2. Está Ligado con

2.1. Topologias de red

2.2. Redes

3. Protocolos de las capas

3.1. Capa #7

3.1.1. FTP, DGCP, HTTP, POP, SMTP, ETC.

3.2. Capa #6

3.2.1. SAP,NCP.

3.3. capa #5

3.3.1. ZIP, SCP.

3.4. capa #4

3.4.1. TCP, NBP, UDP, IPX, SPX.

3.5. Capa #3

3.5.1. IP, ICMP, ARP, RARP, PROXY ARP.

3.6. Capa #2

3.6.1. ARP, HDLC, SDLC, PPP, SLIP, CSLIP.

3.7. Capa #1

3.7.1. NO APLICA.

4. Se define como

4.1. Un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas.