IImaailmasõja algus 1939-1941

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IImaailmasõja algus 1939-1941 by Mind Map: IImaailmasõja algus 1939-1941

1. Saksamaa ja NSV ründavad Poolat

1.1. 01.09.1939 tungis Saksamaa Poola

1.2. 03.09.1939 kuulutasid Pranstusmaa ja Suurbritannia Saksamaale sõja

1.3. 17.09.1939 tungis Punaarmee Poola idaosa

1.4. Septembri lõpus alistus Poola täielikult

1.5. 28.09 sõlmiti Saksamaa ja Nsv vahel sõprus- ja piirileping

2. Teise maailmasõja põhjused

2.1. Poliitilised eeldused

2.2. Majanduslikud eeldused

2.3. Ideloogilised eeldused

3. Britid ei alistu

3.1. Valitsuse eesotsas Winston Churchill, kes keeldus Hitlerile ja Mussolinile alistumast

3.2. Britid pidasid vastu sakslaste ägedat pommitamis.

4. Itaalia ja Saksamaa hõivavad Lõuna-Euroopa

4.1. 1940.a ründab Itaalia Kreekat

4.2. Itaalia satub hätta

4.3. Saksalased tulevad itaaliastele appi

5. Saksamaa vallutused Lääne-Euroopas

5.1. 1940 vallutati

5.1.1. Norra

5.1.2. Taani

5.1.3. Belgia

5.1.4. Holland

5.1.5. Luksenburg

6. NSV Liidu agressioon Põhja- ja Ida-Euroopas

6.1. 1939.a sõda soomalstega (Talvesõda)

6.2. Okupeeriti Baltimaad

6.3. Visati Venemaa rahvasteliidust välja