Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

leerstijlen by Mind Map: leerstijlen
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

leerstijlen

er zijn veel verschillende leerstijlen bijv. -door de woorden te horen. - door de woorden te lezen. - door dingen te zien. - horen, zien, lezen combineren.

manier van leren

- door de woorden te horen. - door de woorden te lezen. -door dingen te zien.           - horen,zien en lezen combineren.

intensiteit van leren

hoe hoger je komt in de trechter, des te beter blijft de stof hangen. meest intensief wat je uitlegt aan anderen. wat je persoonlijk ervaart. waar je over discussieert. wat je ziet en hoort. wat je hoort. wat je leest. minst intensief.

leerstijlen van kolb

kolb gaat uit van. waar je van nature toe geneigd bent. je kunt van nature geneigd zijn om leerervaringen op te doen door te kijken(zien) of door te doen. daarnaast kun je van nature, tijdens de ervaringen die je opdoet, overwegend voelen of overwegend denken. 4 leerstijlen volgens kolb: - de doener,doen en voelen. -de observeerder,kijken en voelen. - de theoreticus,kijken en denken. - de pragmaticus,doen en denken.

tips voor de praktijk