AZAN DAN IQAMAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AZAN DAN IQAMAT by Mind Map: AZAN DAN IQAMAT

1. PENGERTIAN AZAN

1.1. Azan ialah zikir tertentu yang disyariatkan Islam sebagai pemberitahuan bahawa waktu solat fardhu telah tiba dan sebagai seruan kepada kaum muslimin berkumpul mengerjakan solat

2. PENGERTIAN IQAMAT

3. HUKUM AZAN

3.1. AZAN SUNNAH HUKUMNYA MAHUPUN SOLAT ADA' DAN QADA'

3.2. SUNNAH KIFAYAH BAGI SUATU JAMAAH

3.3. SUNNAH A'IN BAGI SOLAT SENDIRIAN

4. DALIL PENSYARIATAN AZAN

4.1. TARIKH : TAHUN PERTAMA HIJRAH

4.2. AL-BUKHARI (579), dan muslim (377)

5. PERBEZAAN AZAN DAN IQAMAT

5.1. AZAN

5.1.1. 1.Dibaca dua kali

5.1.2. 2.Dibaca secara perlahan

5.1.3. 3.Kalau orang qada' solat , hanya menyerukan azan untuk solat yang pertama

5.2. IQAMAT

5.2.1. 1.Dibaca sekali sahaja

5.2.2. 2.Dibaca secara cepat

5.2.3. 3.Diseru iqamat untuk tiap2 solat

6. SYARAT-SYARAT SAH AZAN

6.1. ISLAM

6.2. TAMYIZ

6.3. ORANG LELAKI

6.4. KALIMA-KALIMAH AZAN HARUS TERTIB

6.5. KALIMAH AZAN DIUCAPKAN SECARA BERTURUT TANPA ADA KATA LAIN YANG MEMISAHKAN

6.6. DENGAN SUARA YANG KERAS

6.7. MASUK WAKTU SOLAT

7. PERKARA SUNAT AZAN

7.1. 1.Muadzin hendaklah menghadap kiblat

7.2. 2.Muadzin hendaklah suci dari hadas kecil

7.3. 3.Dilakukan dengan berdiri

7.4. 4.Menengok kanan ke kiri dengan leher bukan dengan dada ketika hayya ala solah dan hayya ala falah

7.5. 5.Mengucapkan kalimah azan secara tartil yakni perlahan

7.6. 6.Mengulang azan (tarji')

7.7. 7.Tatswib dalam azan subuh

7.8. 8.Muadzin hendaklah orang yang bersuara nyaring dan indah

7.9. 9.Muadzin dikenali dengan seorang yang berbudi luhur dan adil

7.10. 10.Tidak memanjang-manjangkan azan atau melagukannya (makruh)

7.11. 11.Disunatkan ada dua orang muadzin dalam masjid untuk azan subuh

7.12. 12.Bagi yang mendengar azan disunatkan diam dan meniru ucapan muadzin

7.13. 13.Berdoa dan berselawat ke atas nabi sesudah azan

8. SERUAN UNTUK SELAIN SOLAT FARDHU

8.1. ASSOLATULJAMIAH