Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

#framtidsbibblan by Mind Map: #framtidsbibblan
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

#framtidsbibblan

1

Har sambiblioteket någon framtid?

2

Behöver skolbibblan ett eget fysiskt/digitalt rum? Kan/bör det vara integrerat med skolans fysiska/digitala rum?

3

Finns det plats för kulturellt/socialt entreprenörskap i framtidens bibliotek?

4

Vilka är den framtida biblioteksmedarbetarens 5 viktigaste kompetensområden?

5

Hur kan biblioteken bäst verka för digital delaktighet?

6

Saknar framtidens bibliotek publika hyllor? Som här: http://youtu.be/ESCxYchCaWI

10

Vilka medier och mediebärare dominerar i biblioteken om 10 år?

9

Deltagarkultur i biblioteket, hurdå?

8

Kan biblioteken fortsätta vara angelägna lärmiljöer utan böcker?

7

Vad får det mobila biblioteket för konsekvenser på biblioteksrummet?

Allmänt

Karin_Linder

@martinackerfors

@ingyplingy

@Ismyg

@EliAhl

@ceciliabengtson

@anguche

@ellwe

@akenyg

@janholmquist

@cajsab

fler frågor

11

12

13