Galblaas en galafvoerweten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Galblaas en galafvoerweten by Mind Map: Galblaas en galafvoerweten

1. Ductus hepaticus dexter en sinister

2. Ductus hepaticus communis

3. Ductus cysticus

4. Papilla duodeni major (papil van Vater)

4.1. Hier monden uit:

4.1.1. Ductus panreaticus

4.1.2. Ductus choledochus (= 12 vingerige darm)

5. Sfincter van Oddi

6. Galblaas

6.1. = Vesica fellea

7. Duodenum