"Марія"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"Марія" by Mind Map: "Марія"

1. “Книга про хліб” : тотальне винищення українського селянства го­лодомором 1930-х років – Максим звинувачує брата Лавріна в контрре­волюції – Марія й Корній під тиском Максима переходять у будинок, покинутий висланими в Сибір сусідами – смерть Маріїної онуки й са­могубство дочки – Корній убиває сина Максима і йде помирати в поле разом зі старим собакою – сповідь Гната перед Марією – смерть Марії.

2. “Книга днів Марії” : розбудова нового життя Марії з Корнієм – на­родження сина Демка, а згодом Надійки й Максима – будівництво просторої хати – Корній знову у війську на російсько-японській війні – Гнат спалює на Великдень Маріїну оселю – повернення Корнія – на­родження сина Лавріна – смерть Демка в німецькому полоні від голо­ду – більшовицький переворот – одруження Надійки – більшовицька робота Максима на селі.

3. “Книга про народження Марії” : народження Марії – смерть її батька – закоханість у Корнія – Корнія забирають на сім років у цар­ську армію в матроси – одруження Марії з Гнатом – народження в них дитини й смерть через хворобу – повернення Корнія – розлучення Гна­та й Марії.

4. Ідея “Марія” : звеличення праці, любові, материнства, України.

5. Тема “Марія” : хроніка життя української жінки як відображення долі се­лянства.

6. Головні герої “Марія” : Марія, її перший чоловік Гнат Кухарчук, другий – Корній; Демко, Максим, Лаврін і Надійка (діти Марії й Корнія).

7. Присвята «Матерям, що за­гинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933».

8. Роман-хроніка