SERVEI ONLINE DE MONITORITZACIÓ A PERSONES GRANS I DEPENDENTS

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SERVEI ONLINE DE MONITORITZACIÓ A PERSONES GRANS I DEPENDENTS by Mind Map: SERVEI ONLINE DE  MONITORITZACIÓ A PERSONES  GRANS I DEPENDENTS

1. Objectius de la prestació del servei

1.1. Satisfer la demanda de la gent gran i dependents front a problemes de salut.

1.2. Obtenir macrodades per millorar les polítiques públiques de salut.

1.3. Millorar la prevenció i abaratir la factura sanitària.

1.4. Connexió de les persones amb la e-administració sanitària.

1.5. Resolució del problema de les persones dependents que viuen soles i necessiten supervisió i control mèdic constant

2. Accés al servei

2.1. Persones dependents i gent gran.

2.1.1. Inici de la sol.licitud: metge de capçalera

2.1.1.1. Formulari online d'alta del pacient.

2.1.1.2. Interoperabilitat de dades (expedient mèdic i servei de monitoreig).

3. Focus de riscos

3.1. Usuaris

3.1.1. Accesibilitat

3.1.1.1. Connexió a internet i certificat electrònic per a sol·licitar accés al servei.

3.1.2. Usabilitat

3.1.2.1. Domini de les TIC per utilitzar l'entorn de monitoreig de les dades del pacient

3.1.3. Fractura digital

3.1.3.1. El públic objectiu del braçalet no és nadiu digital.

3.1.4. Culturals

3.1.4.1. Acceptar l'absència de personal sanitari i confiar en la tecnologia.

3.2. Organització

3.2.1. Limitació de recursos humans

3.2.1.1. Falta de perfils tècnics per iniciar el sistema.

3.2.1.2. Falta de perfils tècnics per tractar macro-dades i indicadors biomèdics.

3.2.2. Limitació de recursos tècnics

3.2.2.1. Manca d'infraestructures digitals per donar cobertura al previsible volum de demanda.

3.2.2.2. Incapacitat per gestionar el tractament de les dades de caràcter personal.

3.2.2.3. Problemes per garantir el correcte manteniment dels aparells.

3.2.3. Limitació de recursos econòmics

3.2.3.1. Falta de dotació pressupostària per posar en funcionament el servei.

3.2.3.2. Per contractar els recursos humans i impartir formació.

3.2.3.3. Per garantir l'accés al servei a totes les persones que el necessiten.

4. Fortaleses i oportunitats

4.1. Usuaris

4.1.1. Donar eines als familiars per tenir cura dels seus familiars sense sobrecarregar el sistema públic.

4.1.2. Millorar l'assistència domiciliària a persones grans o dependents.

4.2. Servei

4.2.1. Obtenció de dades que permetin re-orientar les polítiques públiques i les condicions de vida i l'assistència sanitària.

4.2.2. Prevenció per reduïr la despesa farmacèutica i hospitalària.

4.2.3. Millora de la Interoperabilitat interadministrativa amb la compartició de dades sobre salut.

5. Avaluació del servei

5.1. Qualitativa

5.1.1. ISO del servei.

5.1.2. Pla estratègic del servei.

5.1.3. Carta de Serveis.

5.1.3.1. Participació dels usuaris.

5.1.3.1.1. Enquestes d'opinió.

5.1.3.1.2. Entrevistes telefòniques.

5.1.3.1.3. Fòrums d'usuaris.

5.1.3.2. Compliment dels indicadors preestablerts

5.1.3.2.1. Dades d'accés.

5.1.3.2.2. Adherència als tractaments.

5.1.3.2.3. Atencions domiciliaries.

5.2. Econòmica

5.2.1. Menys despesa farmacèutica.

5.2.2. Menys despesa hospitalària.

5.2.3. Menys despesa en personal administratiu.

5.2.4. Menys despesa en tràmits.

6. Mitjans del servei

6.1. Braçalet telemàtic 4G.

6.2. Software de recollida de dades.

6.3. Página web on els familiars poden monotoritzar les dades del seu familiar.

6.4. Unitat tècnica de dades per elaborar els indicadors biomèdics dels usuaris i poder perfilar les polítiques públiques en matèria de salut.

7. Usuaris

7.1. Persones grans i dependents (públic objectiu del bracelet)

7.1.1. Necessitats tècniques i materials dels usuaris

7.1.1.1. L'ús del braçalet no requereix coneixements tècnics.

7.1.1.2. Expressar el consentiment de consulta de dades personals (LOPD 15/1999 de 13 de desmembre).

7.2. Consulta de dades per part de familiars

7.2.1. Necessitats tècniques i materials dels familiars.

7.2.1.1. Dispositiu amb connexió a internet.

7.2.1.2. Formació online per interpretar dades biomèdiques.

7.2.1.3. Certificat digital per obtenir accés a la consulta.