Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Karl Pedersen by Mind Map: Karl Pedersen

1. Præoperative komplikationer - Akut abdomen

1.1. Smerter

1.1.1. NRS: 8

1.1.2. Turevise smerter

1.2. obstipation

1.3. Vekslende afføringsmønster (konsistens og farve

1.4. Vægttab på 5 kg på to måneder

1.5. Træthed

1.6. Udspilet og spændt abdomen

1.7. Galdefarvede opkastninger

1.8. EWS:

1.8.1. RF: 25

1.8.2. SAT: 95%

1.8.3. BT: 185/90 (Hab: 150/90)

1.8.4. P: 104

1.8.5. tp: 37,8 (rektalt)

1.9. Manglende appetit

1.9.1. Kvalme

1.10. Atrieflimren

1.10.1. Måske kaliæmi?

2. Postoperative komplikationer

2.1. smerter

2.1.1. NRS : fra 6 til 8

2.2. Kirurgisk stress-respons

2.2.1. Øget metabolisme

2.2.2. Øget katabolisme

2.2.3. Immunsupression

2.2.4. Øget overgangsbelastning

2.2.5. Psykisk påvirknning

2.3. OBS sepsis

2.3.1. Bræthård abdomen v. palpation

2.3.2. EWS

2.3.2.1. Tp 39

2.3.2.2. Puls 120

2.3.2.3. BT 110/75

2.3.2.4. SAT 92%

2.3.2.5. RF 28

2.3.2.6. Nedsat bevidsthedsniveau

2.3.3. SOFA-score

2.4. OBS Hypovolæmisk shock

2.4.1. Puls 120

2.4.2. BT 110/75

2.4.3. SAT 92%

2.4.4. Nedsat bevidsthedsniveau

2.4.5. Nedsat nyrefunktion?

2.4.5.1. Nyretal

2.4.5.1.1. Kreatinin

2.4.6. Bleghed

2.4.7. Anæmi

2.4.8. OBS dehydrering

2.5. Diagnostiske undersøgelsessvar kl. 8 POD 2

2.5.1. pH: 7,38 (grænsende til for sur (min. 7,37 (Sundhed.dk)

2.5.2. For lav pO2 på 9,5 kPa (Normal 9,6-13,7)

2.5.3. Anæmi (hæmoblobin 6,0 mmol/l (grænseværdi <8)

2.5.4. Hyponatriæmi: 133 (grænseværdi 137-145 mmol/l - Sundhed.dk)

2.5.5. Hypokaliæmi 3,2 mmol/l (3,5-4,4)

2.5.5.1. Lægemidler

2.5.5.1.1. Kaleorid

2.5.5.1.2. Furix

2.5.5.1.3. Magnyl

2.5.5.1.4. Digoxin

2.5.6. Blodglukose 4,0 (4,2-6,3 mmol/l)

2.5.6.1. Obs for bevidsthedssvækkelse

2.5.6.2. OBS insulinshock

2.5.7. Kreatinin

2.5.7.1. Vi kender ikke referenceværdierne

2.5.8. Hypoalbuminæmi 30/g/l (>70 34-45 g/l)

2.5.9. CRP 70 mg/l (forhøjet)

2.5.9.1. 3-5 normalt

2.5.9.2. 5-30 virus

2.5.9.3. > 30 bakteriel infektion

2.5.10. Leukocytter 30 x 10 (i niende)/l

2.5.10.1. Normal 3,8-8,8 x 10 (i niende)

2.5.11. Ketonuri 2+

2.6. Peritionitis (betændelse i bughinden)

2.6.1. Bræthård abdomen

2.6.2. Sepsis

3. Psykosocialt

3.1. Bange

3.2. Bekymret

3.3. Manglende information

3.4. Sikker mundtlig kommunikation

3.5. Fælles forståelse

3.6. Mestring af stomi

3.6.1. Body-image

3.7. CRM

4. Juridisk

4.1. Triagering

4.2. Accelererede operationsforløb

4.3. Autorisation

4.4. Pakkeforløbet for kræft i tyk-og endetarm

4.5. Informeret samtykke

5. Coloncancer