Аналіз уроку інформатики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Аналіз уроку інформатики by Mind Map: Аналіз уроку інформатики

1. 3. Зміст уроку

1.1. Відповідність змісту програмі і сучасному рівню науки.

1.2. Як пов'язаний навчальний матеріал з сучасністю, оточенням школи і життєвим досвідом учнів.

1.3. Установлення міжпредметних зв'язків.

1.4. Чи досягнуте приростання або удосконалення знань, умінь і навичок на основі раніше засвоєного?

2. 4. Методи і заходи навчання на уроці

2.1. Чи відповідають методи і заходи навчання змісту навчального матеріалу, типу, цілям, завданням уроку і віковим особливостям учнів.

2.2. Шляхи активізації пізнавальної діяльності школярів.

2.3. Постановка вчителем різноманітних пізнавальних і розумових задач на уроці.

2.4. Послідовність застосування завдань і вправ для виробки навичок і умінь, використання видів робіт, що сприяють розвитку творчої активності, забезпечення розвитку у учнів продуктивного мислення.

2.5. Диференційованість завдань учням на уроці в залежності від їх індивідуальних особливостей, віку і рівня підготовки, Забезпечення послідовності у самостійному застосуванні учнями знань і навичок у ході уроку.

2.6. У якій мірі буде здійснена підготовка учнів до виконання домашнього завдання.

3. 5. Поведінка учнів

3.1. Наскільки учні були залучені у активну розумову працю.

3.2. Поведінка колективу учнів па уроці, чим вона визначається: матеріалом, який вивчається, обстановкою, настроєм вчителя або чимось іншим.

3.3. Спеціальні поведінкові ситуації, у яких виявляються особистісні якості учнів.

3.4. Відношення учнів до вчителя.

3.5. Прояв організаційної і пізнавальної самостійності школярів.

4. 1. Загальні відомості про урок

4.1. Дата, клас, відомості про вчителя.

4.2. Обладнання

4.3. Тема уроку

4.4. Мета відвідування уроку

5. 2. Тип і структура уроку

5.1. Зв'язок даного уроку з попереднім

5.2. Місце уроку у системі урокі з даної теми

5.3. Доцільність обраного типу уроку з точки зору вивчення теми в цілому.

5.4. Послідовність окремих етапів уроку.

6. 6. Поведінка вчителя

6.1. Уміння володіти класом, організовувати його для роботи, підвищувати його активність, інтерес і увагу, уміння створювати хорошу дисципліну.

6.2. Стиль і тип у роботі /живість, бадьорість, рішучість або навпаки, повільність, в'ялість, байдужість/.

6.3. Педагогічний такт.

6.4. Спостережливість, вдумливість, влучність і акуратність, емоційний підйом.

6.5. Культура мови, міміка, пантоміміка.

7. 7. Результати уроку. Висновки і пропозиції

7.1. Досягнення мети.

7.2. Виконання плану уроку.

7.3. Об'єм і якість знань учнів /свідомість, глибина, міцність/.

7.4. Що найбільш цінне у проведенні даного уроку можна запозичити вчителю і рекомендувати для впровадження в практику інших вчителів з метою підвищення активності навчання школярів.

7.5. Вказівки вчителю, як закріпити і удосконалити позитивні якості уроку і як оцінити його негативні якості /рекомендація літератури, відвідання уроків.