АНАЛІЗ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Кричун Л. П.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
АНАЛІЗ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Кричун Л. П. by Mind Map: АНАЛІЗ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Кричун Л. П.

1. ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

1.1. КОНТАКТ З АУДИТОРІЄЮ

1.2. ЗАСОБИ І ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

1.3. науковість навчального матеріалу

1.4. ефективність використаних методів і прийомів навчання

1.5. наявність/відсутність заохочення учнів(оцінювання)

2. ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

2.1. рівень розуміння навчального матеріалу

2.2. рівень сформованості заявлених компетентностей

2.3. зацікавленість темою уроку

2.4. навчальні досягнення

3. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТИ УРОКУ

4. ТЕМА

5. МЕТА

5.1. НАВЧАЛЬНА

5.2. ВИХОВНА

5.3. РОЗВИВАЛЬНА

5.4. КОМПЕТЕНТНОСТІ

6. ТИП УРОКУ

6.1. УРОК ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

6.2. УРОК ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

6.3. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

6.4. КОНТРОЛЬНИЙ УРОК

6.5. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ