Canlılar Alemi

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Canlılar Alemi by Mind Map: Canlılar Alemi

1. arkeler

2. şekillerine göre

3. aşırı termofiller

4. metanojenler

5. halofiller

6. pisikrofilikler

7. gram boyası ile boyanıp boyanmadıklarına göre

8. solunum tiplerine göre

9. beslenme tiplerine göre

10. prokaryotik canlılar

10.1. bakteriler