Canlılar Alemi

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Canlılar Alemi by Mind Map: Canlılar Alemi

1. prokaryotik canlılar

1.1. bakteriler

1.1.1. solunum tiplerine göre

1.1.2. gram boyası ile boyanıp boyanmadıklarına göre

1.1.3. şekillerine göre

1.1.4. beslenme tiplerine göre

1.2. arkeler

1.2.1. metanojenler

1.2.2. halofiller

1.2.3. aşırı termofiller

1.2.4. pisikrofilikler

2. ökaryotik canlılar

2.1. hayvanlar alemi

2.1.1. omurgasızlar

2.1.1.1. süngerler

2.1.1.2. sölenterler

2.1.1.3. solucanlar

2.1.1.4. yumuşakçalar

2.1.1.5. eklem bacaklılar

2.1.1.6. derisi dikenliler

2.1.2. ilkel kordalılar

2.1.3. omurgalılar

2.1.3.1. balıklar

2.1.3.2. kurbağalar

2.1.3.3. sürüngenler

2.1.3.4. kuşlar

2.1.3.5. memeliler

2.2. protistalar alemi

2.3. mantarlar alemi

2.4. bitkiler alemi

2.4.1. damarsız bitkiler

2.4.2. damarlı bitkiler

2.4.2.1. damarlı sporlu bitkiler

2.4.2.2. damarlı tohumlu bitkiler

2.4.2.2.1. açık tohumlu bitkiler

2.4.2.2.2. kapalı tohumlu bitkiler