مسابقه عکس یزد شهر دوچرخه ها

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
مسابقه عکس یزد شهر دوچرخه ها by Mind Map: مسابقه عکس یزد شهر دوچرخه ها

1. کانال تلگرام

2. پوستر مسابقه

2.1. جوایز مسابقه

2.2. متن جهت شرکت در مسابقه

3. تبلیغات مسابقه

3.1. تبلیغ مسابقه در پیج های معروف یزد

3.1.1. پاتوق یزدی ها

3.1.2. پیج دوبله یزدی ها

3.2. تبیلغ توسط اساتید عکاسی و هنر

4. ربات تلگرام جهت ساخت کاور برای هر عکس

5. اسپانسرهای مسابقه

5.1. در این بخش لوگو اسپانسر در کاور عکس ها درج می شود

5.2. پیشگامان