Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pokročilé nástroje pro vedení kurzů v Moodle 2.0 by Mind Map: Pokročilé nástroje pro vedení
kurzů v Moodle 2.0
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pokročilé nástroje pro vedení kurzů v Moodle 2.0

Výukový obsah

Repozitáře

Odlišný přístup ke správě souborů v rámci kurzu

Portfolia

Studijní materiály

Modul Složka, umožňuje participaci studentů

Přístup do kurzu

Řízení zápisů do kurzů

Podmíněný přístup

Datum

Potřebná známka, Celkem za kurz, Konkrétní činnost

Dokončení jiné činnosti

Plnění činností

Absolvování kurzů

Povolit v nastavení kurzu

Nastavení kritérií

Postranní blok

Sestava

Lokální přenastavení oprávnění

Povolit studentům participaci na obsahu složky

Učební činnosti

Modul Workshop

Workshop z pohledu studenta

Workshop z pohledu učitele