Plessy V Ferguson

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plessy V Ferguson by Mind Map: Plessy V Ferguson

1. Homer Plessy: Creole o Louisiana, eisiau newid rheolau am duon

2. June 7 1892: Talu am tocyn 1st Class, eistedd yn "ardal gwyn" o'r tren

3. Gadael i "seperate but equal" ddod yn deddf (Legal Jim Crow Laws)

4. 1891: Activists o New Orleans (Citizens Committee) yn gofyn os yw'r "Seperate Car Law" yn constitutional?

5. Talu $25 fine ac arwahannu yn ddod yn cyfansoddiadol

6. Tren yn cael ei stopio a'r heddlu yn cael ei galw

7. SCA yn mynd yn erbyn 13th a 14th amendment

8. Judge yn anghytuno oherwydd Plessy "Not socially equal"