Plessy V Ferguson

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plessy V Ferguson by Mind Map: Plessy V Ferguson

1. Talu $25 fine ac arwahannu yn ddod yn cyfansoddiadol

2. Homer Plessy: Creole o Louisiana, eisiau newid rheolau am duon

3. June 7 1892: Talu am tocyn 1st Class, eistedd yn "ardal gwyn" o'r tren

4. Gadael i "seperate but equal" ddod yn deddf (Legal Jim Crow Laws)

5. 1891: Activists o New Orleans (Citizens Committee) yn gofyn os yw'r "Seperate Car Law" yn constitutional?

6. Tren yn cael ei stopio a'r heddlu yn cael ei galw

7. SCA yn mynd yn erbyn 13th a 14th amendment

8. Judge yn anghytuno oherwydd Plessy "Not socially equal"