Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ÕPPEVARA by Mind Map: ÕPPEVARA

1. Abivahend

1.1. Lihtsustab õppimist, aitab aru saada

1.2. Teooria ja praktika seostamine

1.3. Õppemeetodite toetamine, täiendamine

1.4. Huvi äratamine,

2. Digitaalne ehk visuaalne

2.1. Mäng

2.2. õppefilm

2.3. õppematerjal

2.4. õpimängud

2.5. õppevideod

2.6. veebipõhised testid

2.7. õpiprojektid

2.8. e-õpikud

2.9. elektroonilised töölehed

2.10. mobiilirakendused

3. Õppevara ülesanne

3.1. Näitlikustamine

4. Füüsiline

4.1. Teoreetiline

4.1.1. Krihvel&tahvel

4.1.2. Pliiats&paber

4.1.3. Ōpik, töövihik

4.1.4. Näidised

4.1.5. Meetodid

4.2. Praktiline

4.2.1. Praktikabaas

4.2.2. tööriistad

4.2.3. Näidised

4.2.4. Kaitsevahendid

4.2.5. Makett

4.2.6. Oma kätega valmistamine

4.2.7. Võistlused

5. Autoriõigused

5.1. Kasutamisluba

5.2. Eesmärgipärasus