ระบบสุขภาพชุมชน

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. ยา

1.1. ยาโรคความดันโลหิตสูง

1.2. ยาโรคเบหวาน

1.3. ยาโรคหัวใจ

1.4. ยารักษาโรคมะเร็ง

1.5. ยาแก้ปวดเมื่อย

1.6. ยาชุด

1.7. ยารักษาโรคปอด

2. อาหาร

2.1. ตลาดสดประตูน้ำพระอินทร์ราชา

2.2. ร้านอาหารตามสั่งในชุมชน

2.2.1. Top Priorities

2.2.2. Medium Priorities

2.2.3. Low Priorities

2.3. ร้านค้าชุมชน

2.3.1. Top Priorities

2.3.2. Medium Priorities

2.3.3. Low Priorities

2.4. ปลูกผัก(บางบ้าน)

3. โรคที่พบ

3.1. โรคปอด

3.1.1. Materials

3.1.2. Personnel

3.1.3. Services

3.1.4. Duration

3.2. โรคเบาหวาน

3.3. โรคความดันโลหิตสูง

3.4. โรคมะเร็ง

3.5. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

3.6. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

3.7. อัมพฤกษ์ อัมพาต

4. สถานพยาบาล

4.1. โรงพยาบาลบางปะอิน

4.2. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

4.3. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

4.4. โรงพยาบาลการุญเวช

4.5. โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

4.6. โรงพยาบาลสามโคก

4.7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(พระอินทร์ราชา)

4.8. คลินิกในเขตพระอินทร์ราชา