Методи збору соціологічної інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методи збору соціологічної інформації by Mind Map: Методи збору соціологічної інформації

1. Опитування

1.1. Анкетування Інтерв`ю

2. Експертне оцінювання (опитування)

3. Спостереження

4. Аналіз документа

4.1. Класичний аналіз (глибинний) Контент-аналіз

5. Соціометрія

6. Експеримент

7. Тестування

8. Методика виміру соціальних установок

9. ро

10. Маркетинго-соціологічні (комплексні) методики