Методи збору соціологічної інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методи збору соціологічної інформації by Mind Map: Методи збору соціологічної інформації

1. Спостереження

2. Аналіз документа

2.1. Класичний аналіз (глибинний) Контент-аналіз

3. Соціометрія

4. Тестування

5. Маркетинго-соціологічні (комплексні) методики

6. Опитування

6.1. Анкетування Інтерв`ю

7. Експертне оцінювання (опитування)

8. Експеримент

9. Методика виміру соціальних установок

10. ро