Медыяінфармацыйныя кампетэнцыі вучняў

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Медыяінфармацыйныя кампетэнцыі вучняў by Mind Map: Медыяінфармацыйныя кампетэнцыі вучняў

1. Веды

1.1. разуменне ролі СМІ, іх уплыву на асобу і грамадства

1.2. базавыя веды пра тэхналогіі інфармацыйнага грамадства

1.3. веды пра бяспеку, рызыкі інтэрнэту для жыцця, камунікацыі, навучання, даследаванняў, працы і грамадскіх зносін

1.4. веданне прававых і этычных нормаў інтэрактыўнага карыстання ІТ

2. Уменні і навыкі

2.1. пошук, праверка надзейнасці, адбор і апрацоўка інфармацыі

2.2. інтэрактыўнае ўзаемадзеянне з медыя

2.3. дэкадавання медыяпаведамленняў

2.4. крытычная ацэнка медыяпаведамленняў

2.5. распазнаване няпраўды і маніпуляцыйных прыёмаў

2.6. карыстанне паслугамі інтэрнэту, інструментамі для вытворчасці ўласных медыяпрадуктаў і іх прэзентацыі

3. Каштоўнаснае стаўленне (пазіцыя)

3.1. крытычнае і рэфлексіўнае стаўленне да даступнай інфармацыі

3.2. адказнае і этычнае карыстанне інтэрактыўнымі сродкамі і інфармацыйнымі тэхналогіямі

3.3. павага да аўтарскіх правоў

3.4. трыманне трывалай каштоўнаснай пазіцыі

3.4.1. асноўныя правы і свабоды

3.4.2. цывілізацыйную ідэнтычнасць

3.4.3. беларуская нацыянальна-моўная ідэнтычнасць

3.5. імкненне актыўна карыстацца і ствараць інфармацыйную прастору для культурных, сацыяльных, навучальных і / ці прафесійных мэт