Incidenti u anesteziji i njihova prevencija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Incidenti u anesteziji i njihova prevencija by Mind Map: Incidenti u anesteziji i njihova prevencija

1. Ozljede oštećenje tkiva

2. Greške pri davanju lijekova

3. Neprepoznata ezofagealna intubacija

3.1. Fiberopticki laringoskop bronhoskop

3.2. Kapnografija

4. Barotrauma

4.1. Neispravnost valvule

5. Tehnička greska

5.1. Aparat za anesteziju

5.1.1. Nestanak kisika

5.1.2. Neispravan isparivač

5.1.3. Hipoksični incidenti

5.1.4. Dekonekcija tubusa

5.1.5. Pogrešno prikopcavanje gasova

6. Stanje pacijenta

7. Ljudska greska

7.1. Kritični incidenti