Ang Badya ng Unos

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ang Badya ng Unos by Mind Map: Ang Badya ng Unos

1. Mga Mahalagang Pangyayari

1.1. Dumating si Ibarra sa Makati at kaagad na nagtungo sa SM (Pangalan ng Simenteryo) kasama ang kanyang asawa na si Maria. Agad nitong hinanap ang puntod ng ama na si Pedro. Ayon sa kanyang katiwala, ang libingan ay tinaniman niya ng mga bomba at shabu . Nasalubong nina Ibarra ang sepulturero at tinanong nila ito kung mayroon ba siyang snapchat . Pinagtapat naman ng sepulturero na itinapon ang bangkay nang kanyan ama sa lawa dahil sa kabigatan nito at hindi na sa libingan ng mga Intsik, ang bagay na pinag-utos ng kura paroko. Higit na ikinasindak ito ni Ibarra at ang matandang katiwala ay napaiyak sa narinig. Sa matinding galit at poot ay iniwan ni Ibarra ang kausap at ng makasalubong niya si Padre Salvi ay hindi nito napigilang daluhungin ang padre. Humingi ng paliwanag si Ibarra sa pari kung bakit nagawa nitong lapastanganin ang bangkay ng kanyang ninong . Ipinaalam naman ni Padre Salvi na nailibing ito sa huli na ang may kagagawan niyon ay si Padre Damaso.

2. GAWAIN

2.1. 1. Ano ang natuklasan ni Crisostomo Ibarra tungkol sa libing ng ama?

2.2. 2.anong palatandaan ng libing ni don rafael ang hindi natagpuan ng utusan?

2.3. 3.makatarungan ba ang ginawa ng seputurero na pagtatapon ng bangkay sa ilo9g sa halip na libingan ng mga instik?

2.4. 4.bakit higit na binigyang halaga ng sepulturero na itapon sa ilog ang bangkay kaysa malibing sa libingan ng mga intsik?

2.5. 5.ano ang naging pagkakamali ni cresostumo ibarra nang harapin niya ang kura paroko ng san diego?

3. TAUHAN

3.1. Crisostomo Ibarra

3.2. Padre Garote

3.3. Padre Salvi

3.4. Padre Damaso

4. TALASALITAIN

4.1. Namangha

4.2. Niyugyog

4.3. Napapaligiran

4.4. Humahalimuyak

4.5. Mabubuwal