Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kenmerke van 'n gedig by Mind Map: Kenmerke van 'n gedig
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kenmerke van 'n gedig

Vokale - a, e, i, o, u

Vergelyking- Om met iets anders te vergelyk deur gebruik te maak van die woorde soos of nes. Bv, - Hy gedra hom soos ’n buffel. - Die Volla klink nes ’n brulpadda.

Metafoor- Om iets direk met iets anders te vergelyk (gewoonlik met die woord ‘is’) Bv, - Jy is die rots waarop ek staatmaak. - Hy is ‘n mal haas.

Klanknabootsing- Woorde word gevorm deur die geluide om die natuur en diere na te boots. Bv, - ‘n Hond wat blaf – woef woef.

Konsonante- Dit is al die alfabet letters behalwe die vokale (Arme ek is oupa uil).

Alliterasie- Die herhaling van konsonante (B, D, F, G, H ens.) gewoonlik aan die begin van ‘n woord. Bv, Grote Griet! Gautengers Gaan Groot.

Assonansie- Die herhaling van vokale in woorde. Bv, -Ruk en pluk. -Donker dowwe wolke.