Get Started. It's Free
or sign up with your email address
POLIME by Mind Map: POLIME

1. NGUỒN GỐC

2. CẤU TRÚC

3. VẬT LÍ

4. DO CON NGƯỜI ( P.E )

4.1. TRÙNG HỢP

4.1.1. LIÊN KẾT BỘI

4.1.2. VÒNG KÉM BỀN

4.2. TRÙNG NGƯNG

5. POLIME THIÊN NHIÊN ĐƯỢC CHẾ BIẾN 1 PHẦN ( VISCO, AXETAT )

6. TRONG THIÊN NHIÊN ( TINH BỘT )

7. MẠCH KHÔNG NHÁNH

8. MẠCH PHÂN NHÁNH

9. MẠCH KHÔNG GIAN

10. CHẤT RẮN

11. KHÔNG BAY HƠI

12. KHÔNG CÓ NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY XÁC ĐỊNH

13. NÓNG CHẢY -> CHẤT LỎNG NHỚT. NGUỘI -> RẮN

14. KHÔNG NÓNG CHẢY -> BỊ PHÂN HỦY

15. ĐA SỐ KHÔNG TAN TRONG DUNG MÔI THÔNG THƯỜNG

16. MỘT SỐ TAN TRONG DUNG MÔI THÍCH HỢP -> DUNG DỊCH NHỚT

17. VẬT LIỆU POLIME

17.1. CHẤT DẺO

17.1.1. BỊ BIẾN DẠNG KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA NHIỆT

17.1.1.1. GIỮ BIẾN DẠNG KHI THÔI TÁC DỤNG

17.1.2. EXAMPLE

17.1.2.1. POLIETILEN ( PE )

17.1.2.1.1. DẺO MỀM

17.1.2.1.2. LÀM MÀNG MỎNG

17.1.2.2. POLI (VINYL CLORUA) - PVC

17.1.2.2.1. RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH

17.1.2.2.2. CÁCH ĐIỆN TỐT

17.1.2.2.3. VẢI CHE MƯA

17.1.2.3. POLI ( METYL METACRYLAT )

17.1.2.3.1. RẮN TRONG SUỐT

17.1.2.3.2. THỦY TINH HỮU CƠ PLEXIGLAS

17.1.2.4. POLI ( PHENOL- FORMANDEHIT )- NHỰA BAKELIT - PPF

17.1.2.4.1. NHỰA NOVOLAC

17.1.2.4.2. NHỰA REZOL

17.1.2.4.3. NHỰA REZIT

17.2. VẬT LIỆU COMPOZIT

17.2.1. TRỘN POLIME VS CHẤT ĐỘN -> COMPOZIT

17.2.1.1. ĐỘ BỀN, CHỊU NHIỆT.. TĂNG LÊN SO VỚI POLIME NGUYÊN CHẤT

17.2.2. VẬT LIỆU HỖN HỢP

17.2.2.1. MIN 2 THÀNH PHẦN PHÂN TÁN MÀ KHÔNG TAN VÀO NHAU

17.3. TƠ

17.3.1. DÀI, MẢNH, BỀN

17.3.2. KHÔNG NHÁNH, XẾP SONG SONG NHAU

17.3.2.1. KHÔNG ĐỘC

17.3.3. CÓ KHẢ NĂNG NHUỘM MÀU

17.3.4. THIÊN NHIÊN

17.3.4.1. BÔNG, LEN,...

17.3.5. HÓA HỌC

17.3.5.1. TỔNG HỢP

17.3.5.1.1. POLIAMIT

17.3.5.1.2. VINYLIC THẾ

17.3.5.1.3. POLIESTE

17.3.5.2. BÁN TỔNG HỢP ( NHÂN TẠO)

17.3.5.2.1. VISCO; AXETAT.

17.4. CAO SU

17.4.1. THIÊN NHIÊN

17.4.1.1. ISOPREN (C5H8)

17.4.1.1.1. POLIISOPREN KPHAI LÀ CSTN VÌ CÓ THỂ CÓ CẤU HÌNH TRANS. CSTN CÓ C.H CIS

17.4.1.2. KHÔNG DẪN NHIỆT, ĐIỆN

17.4.1.3. CHỈ TAN TRONG XĂNG, BENZEN

17.4.1.4. +S-> CSU LƯU HÓA

17.4.1.4.1. CHỊU NHIỆT, LÂU MÒN

17.4.1.4.2. TẠO CẤU NỐI -S-S- GIỮA CÁC CS -> MẠNG LƯỚI

17.4.2. TỔNG HỢP

17.4.2.1. CS BUNA

17.4.2.1.1. BỀN < C5H8

18. ỨNG DỤNG

19. LÀM VẬT LIỆU POLIME

20. ĐIỀU CHẾ

21. TRÙNG HỢP

22. TRÙNG NGƯNG

23. VÒNG KÉM BỀN

24. LIÊN KẾT BỘI