Get Started. It's Free
or sign up with your email address
projekt 2 by Mind Map: projekt 2

1. kto je náš zákazník

1.1. žena

1.1.1. vek 22 - 38

1.1.2. zamestnaná

2. o čom sníva

3. za čo platí a za čo nie

4. čo hľadá a pýta sa

5. koho nasleduje

6. z čoho má strach

7. čomu verí (aj mýty, ktoré sa dajú vyvrátiť)

8. čo nenávidí