Hikaye edici metinler

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hikaye edici metinler by Mind Map: Hikaye edici metinler

1. Roman

1.1. Uzun olay yazıları

2. Anı

2.1. Yaşanmış veya tanık olunan

2.2. Aradan uzun zaman geçen

3. Fabl

3.1. Hayvanlar konuşur

3.2. Öğretici

4. Efsane

4.1. Söylence

4.2. Hayal gücü ürünü

5. Hikaye

5.1. olay

5.1.1. yer

5.1.1.1. zaman

5.1.1.1.1. şahıs ve varlık kadrosu

6. Masal

6.1. Tekerleme

6.2. Olağanüstü varlık ve kahraman