Hikaye edici metinler

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hikaye edici metinler by Mind Map: Hikaye edici metinler

1. Hikaye

1.1. olay

1.1.1. yer

1.1.1.1. zaman

1.1.1.1.1. şahıs ve varlık kadrosu

2. Efsane

2.1. Söylence

2.2. Hayal gücü ürünü

3. Roman

3.1. Uzun olay yazıları

4. Fabl

4.1. Hayvanlar konuşur

4.2. Öğretici

5. Masal

5.1. Tekerleme

5.2. Olağanüstü varlık ve kahraman

6. Anı

6.1. Yaşanmış veya tanık olunan

6.2. Aradan uzun zaman geçen