Kool

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kool by Mind Map: Kool

1. kirjutama

2. jutustama

2.1. New node

3. laulma

4. õppima

5. mängima

6. lugema

7. hüppama

8. joonistama

9. võimlema

10. arvutama

11. kuulama

12. sporti tegema

13. vihik

14. raamat

15. sõnastik

16. päevik

17. arvuti

18. joonlaud

19. töövihik

20. õpik

21. kumm