Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Alamin Natin! by Mind Map: Alamin Natin!

1. Bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw.

2. aspekto ng pandiwa

2.1. Pangnagdaan

2.1.1. Pangkasalukuyan

2.1.1.1. Panghinaharap

2.1.1.1.1. ang kilos ay mangyayari pa lamang o magaganap pa lamang

2.1.1.2. ang kilos ay nangyayari pa lamang o nagananap

2.1.1.2.1. PANTULONG na salita

2.1.2. ang kilos ay natapos o naganap na

2.1.2.1. PANTULONG na salita

2.1.2.1.1. kahapon, noong isang (araw, buwan, linggo, taon), na+salitang-ugat (naligo)