דף הבית - ברק גיאת מטלת סיכום

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
דף הבית - ברק גיאת מטלת סיכום by Mind Map: דף הבית - ברק גיאת   מטלת סיכום

1. חזון בית הספר

1.1. אני מאמין בית ספרי

1.2. סרטון תדמית

2. תמונות יחודיות

2.1. אירועים בית ספריים

2.2. למידה משמעותית

2.3. רגעי שיא בית ספריים

2.4. חוויות מגבשות

3. מצגת קצרה שמתעדכנת תדיר

3.1. טקסים

3.2. אירועים בית ספריים

3.3. פעילויות יזומות

3.4. השתתפות באירועים (תחרויות)

4. קישור לאתרי תוכן

4.1. גלים

4.2. עת הדעת

4.3. וכו'...

5. גלישה בטוחה

5.1. סרטונים

5.2. קישורים

6. דבר המנהלת

6.1. טקסט כתוב

6.2. סרטון של המנהלת והסגנית

7. המרחב הכיתתי

7.1. חלוקה לשכבות השונות

7.2. מצגות

7.3. אירועים קרובים

7.4. הודעות

7.5. למידה מרחוק

7.6. למידה בשעת חירום

8. חדר מורים

8.1. שמות המורים ותפקידיהם

8.2. תמונות מחוויות מגבשות

8.3. הודעות חשובות למורים

8.4. לוח אירועים עדכני

9. פרוייקטים

9.1. מצגות

9.2. תמונות

9.3. הסברים

9.4. השתתפות פעילה של התלמידים

10. תמונות

10.1. טיולים בית ספריים

10.2. טקסים

10.3. אירועים

10.4. למידה