Perkembangan Agama

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Perkembangan Agama by Mind Map: Perkembangan Agama

1. Kerajaan Angkor

1.1. Hindu

1.1.1. Pemerintahan Suryavarman ii : agama hindu menjadi agama utama

1.1.2. Angkor Wat : Candi utama

1.2. Buddha

1.2.1. Abad ke - 12 : Jayavarman vii menjadikan agama Buddha sebagai agama utama

2. Kerajaan Srivijaya

2.1. Buddha

2.1.1. Abad ketujuh : Srivijaya merupakan pusat kegiatan agama Buddha

2.1.2. I-Tsing, seorang pendeta Buddha dari China pernah datang mempelajari basa sanskrit dan menterjemahkan kitab agama Budha di Srivijaya

2.1.3. Candi : Candi Jambi, Candi Muara Bahal dan Candi Muara Takus

3. Kerajaan Majapahit

3.1. Hindu dan Buddha

3.1.1. Berkembang serentak dan saling mempengaruhi

3.1.2. Abad ke - 14 : Hayam Wuruk telah menyatukan aliran dalam agama Hindu Buddha yang dikenali sebagai Tripaksa

3.1.3. Candi : Candi Jabong, Candi Sukuh dan Candi Brahu

3.2. Agama Islam

3.2.1. Tersebar abad ke 14

3.2.2. Bukti

3.2.2.1. Wu Ping, pegawai kerajaan Ming beragama Islam dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit

3.2.2.2. Gan Eng Chou, pegawai yang beragama islam pernah dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban

3.2.3. Abad ke 16, Kerajaan Demak muncul dan menjadi pusat pengajian agama islam terbesar di Jawa setelah keruntuhan Majapahit

4. Kerajaan Gangga Negara

4.1. Buddha

4.1.1. Bukti

4.1.1.1. Arca Buddha di Lembah Kinta

4.1.1.2. Patung Buddha Avalokitesvara di Bidor, Perak

4.1.1.3. Arca arca bertarikh abad ke-enam hingga kesembilan masihi

5. Kerajaan Funan

5.1. Abad Pertama - agama hindu buddha telah tersebar

5.2. Fan Shih Man - raja Funan yang berperanan besar terhadap perkembangan agama Buddha

5.3. Candi Go Chay Thi - Candi Buddha

6. Kerajaan Champa

6.1. Hindu

6.1.1. abad keempat - bawah pemerintahan Bhadavarman

6.1.2. Candi Hindu - Siva Bhadresvara & Po Nagar

6.2. Buddha

6.2.1. Candi Dong Duong

6.3. Islam

6.3.1. Abad ke-14 - bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin

6.3.2. Penemuan Batu bersurat (tarikh 1035)

6.3.3. Batu nisan (tarikh 1039)

7. Kerajaan Kedah Tua

7.1. Buddha

7.1.1. abad kelima : buddha anutan utama

7.2. Hindu

7.2.1. selepas Buddha

7.3. Islam

7.3.1. abad ke dua belas

7.3.2. Tahun 1136 : Maharaja Derbar Raja ii, pemerintah kedah yang ke-9 memeluk agama islam