การให้คำปรึกษาก่อนสมรส

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การให้คำปรึกษาก่อนสมรส by Mind Map: การให้คำปรึกษาก่อนสมรส

1. วัตถุประสงค์

1.1. คู่สมรสมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคู่

1.2. การคัดกรองโรคและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ

1.2.1. โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

1.2.2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1.3. คู่สมรสให้คำปรึกษาในเรื่องเพศ การคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว

2. การให้บริการคลินิกเกี่ยวกับการปรึกษาก่อนสมรส

2.1. 1. การซักประวัติ

2.1.1. ประวัติสุขภาพทั่วไป

2.1.1.1. ความเจ็บป่วยในอดีต

2.1.1.2. ประวัติครอบครัว

2.1.1.2.1. โรคทางพันธุกรรม

2.1.2. ปจด.

2.1.3. SEX

2.1.4. การตั้งครรภ์

2.1.5. การคุมกำเนิด

2.1.6. พฤติกรรมเสี่ยง

2.1.6.1. สูบบุหรี่

2.1.6.2. ดื่มแอลกอฮออล์

2.1.6.3. สารเสพติด

2.1.6.4. ความเครียด

2.2. 2. การตรวจร่างกาย

2.2.1. ทั่วไป

2.2.1.1. ชั่งน้ำหนัก

2.2.1.2. วัดส่วนสูง

2.2.1.3. วัดชีพจร

2.2.1.4. ความดันโลหิต

2.2.2. ตรวจอวัยวะเพศ

2.2.3. ตรวจเต้านม

2.3. 3. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2.3.1. ตรวจเลือด

2.3.1.1. ธาลัสซีเมีย

2.3.1.2. ไวรัสตับอักเสบบี

2.3.1.3. เอดส์

2.3.1.4. ซิฟิลิส

2.3.1.5. หัดเยอรมัน

2.3.2. ตรวจภายใน

2.3.2.1. มะเร็งปากมดลูก

2.3.2.2. หนองใน

2.3.2.3. เชื้อรา

2.3.3. ตรวจปัสสาวะ

2.3.3.1. WBC

2.3.3.2. น้ำตาล

2.3.4. เอกซ์เรย์ทรวงอก

2.3.4.1. คัดกรองวัณโรค

2.4. 4. การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ

2.5. 5. การให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว

2.6. 6. การปรึกษาปัญหาทางพันธุกรรม

2.7. 7. การปรึกษาภาวะมีบุตรยาก

2.8. 8. ในการให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตสมรส