מבנה שיעור

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מבנה שיעור by Mind Map: מבנה שיעור

1. פתיחה והמשגה

1.1. תצפית

1.2. חידה

1.2.1. סיפור

1.2.2. וידאו

1.2.3. תמונה

1.3. בוחנון

1.3.1. ידע קודם

1.3.2. שיעור שעבר

1.4. אקטואליה

1.5. הבעה עצמית ושיתוף

1.5.1. במילה אחת

1.5.2. בסקאלה של 1-10

1.5.3. כתיבה על פתקית

1.6. מצגה

2. עקרונות וקווים מנחים

2.1. הפסקה/שינוי כל 20-30 דקות

2.2. כל תלמיד השתתף לפחות פעם אחת בשיעור

2.3. כתיבת תכנון שיעור

2.3.1. חלקי השיעור

2.3.2. מושגים רלוונטים

2.3.3. מפת חשיבה

2.4. משוב על השיעור

2.4.1. סוף שיעור

2.4.2. אחרי השיעור

3. פרטי שיעור

3.1. תאריך:

3.2. נושא:

3.3. משך השיעור:

3.4. דבר 1 שהייתי משפר:

3.5. דבר 1 שהלך ממש טוב:

4. התנסות

4.1. תוצרים

4.1.1. מודל פיזי

4.1.2. ציור/סקיצה

4.1.3. וידאו

4.1.4. מסמך

4.1.5. מצגת

4.1.6. מפת חשיבה

4.2. מפגש מומחה

4.3. פעילות חוץ כיתית

4.4. עבודה בצוותים

4.5. למידה עצמית

4.6. QFT

4.7. מעגל הזהב

5. סיום

5.1. הצגת תוצרים + דיון

5.2. הכנת מפת חשיבה

5.3. מתוקשב

5.3.1. גלגל המזלות

5.3.2. Quizlet

5.3.3. Kahoot

5.3.4. Mentimeter

5.4. פתרון חידה