Kiinteistöjen energiankäytön tehostaminen ja optimointi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kiinteistöjen energiankäytön tehostaminen ja optimointi by Mind Map: Kiinteistöjen energiankäytön tehostaminen ja optimointi

1. Rakennusten energiatalouden optimoinnin hyödyt

2. Energian käytön tehostaminen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

3. Työkaluja kiinteistön energian käytön tehostamiseen

3.1. Energiakatselmukset

3.2. Kulutus seuranta

3.3. Kulutuksen normitus

3.4. Lämmitysverkoston perus säätö

3.5. Ilmastointijärjestelmät

3.6. Kiinteistön käyttäjien opastus

3.7. Toimistolaitteet

3.8. Valaistus

4. Energiatehokas teollisuuskiinteistö

5. Energiankäytön optimointia

6. Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut