BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN AŞAMALARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN AŞAMALARI by Mind Map: BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN AŞAMALARI

1. 1) Problemin belirlenmesi

1.1. a) Araştırma konusunun belirlenmesi

1.2. b) Alanyazın taramasının yapılması

1.3. c) Problemi tanımlama

2. 2) Hipotez/Araştırma Sorularını Belirleme

2.1. a) Hipotez kurma

2.2. b) Araştırma sorularının belirlenmesi

3. 3) Uygulamanın yapılması

3.1. a) Örneklemin tespit edilmesi ve seçimi

3.2. b) Araştırma modelinin belirlenmesi

4. 4) Bilgilerin toplanması ve yorumlanması

4.1. a) Verilerin toplanması

4.2. b) Verilerin analiz edilmesi

4.3. c) Bulguların yorumlanması

5. 5) Raporlama