Ενέργεια

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ενέργεια by Mind Map: Ενέργεια

1. Θερμική

2. Ηλεκτρική

3. Ατομικη

4. Δυναμική

5. Πυρηνική

6. Κινητική

7. Μέτρηση της ενέργειας

8. Θέρμανση

9. Ηλιακή

10. Γαιοθερμική

11. Βιομάζα

12. Αιολική

13. Φυσικό αέριο

14. Πετρέλαιο

15. Γαιάνθρακας

16. Μη ανανεώσιμες

17. Ανανεώσιμες

18. Προέρχεται απο τον ήλιο

19. Μορφές ενέργειας

20. Χρήση ενέργειας απο τον άνθρωπο

21. Διασκέδαση

22. Εργαστάσια

23. Κλιματισμός