นวัตกรรมกีฬาเพื่อคนพิการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมกีฬาเพื่อคนพิการ by Mind Map: นวัตกรรมกีฬาเพื่อคนพิการ

1. กีฬา

1.1. เท้า

1.1.1. ฟุตบอล

1.1.2. ฟุตซอล

1.1.3. ตะกร้อ

1.1.4. กรีฑา

1.2. มือ

1.2.1. กอล์ฟ

1.2.2. เปตอง

1.2.3. แบดมินตัน

1.2.4. สนุ๊กเกอร์

1.3. สมอง

1.3.1. หมากรุก

2. ความพิการ

2.1. แขน

2.2. ขา

2.3. มือ

2.4. นิ้ว

3. นวัตกรรม

3.1. สิ่งประดิษฐ์

3.2. รูปแบบการเล่น

3.3. การฝึกซ้อม

3.3.1. คนเดียว

3.3.2. กลุ่ม