Екологічна проблема, сировинна й енергетична проблеми . Демографічна та продовольча проблеми .

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Екологічна проблема, сировинна й енергетична проблеми . Демографічна та продовольча проблеми . by Mind Map: Екологічна проблема, сировинна й енергетична проблеми . Демографічна та продовольча проблеми .

1. Екологічна проблема

1.1. Основні екологічні проблеми

1.1.1. атмосферні (забруднення атмосфери: радіологічне, хімічне, механічне, теплове)

1.1.2. водні (виснаження і забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення морів і океанів)

1.1.3. геолого-геоморфологічні (інтенсифікація несприятливих геолого-геоморфологічних процесів, порушення рельєфу і геологічної будови)

1.1.4. ґрунтові (забруднення ґрунтів, ерозія, дефляція, вторинне засолення, заболочування)

1.1.5. біотичні (зменшення рослинності, деградація лісів, пасовищна (екологія)дигресія, скорочення видової різноманітності )

1.1.6. комплексні (ландшафтні) — запустинювання, зниження біорізноманітності, порушення режиму природоохоронних органів.

2. Сировинна й енергетична проблеми

2.1. Сировинна та енергетична проблеми мають багато спільного. Викликані вони насамперед недостатньою кількістю розвіданих запасів корисних копалин і дуже нераціональним їх використанням .Проте доводиться експлуатувати родовища, які знахо­дяться у гірших гірничо-геологічних умовах, у районах з екстремальними природними умовами (Сибір, Канадська Арктика, пустелі Африки і Австралії), з нижчим вмістом корисних компонентів у рудах. Усе це призво­дить до подорожчання сировини і енергії, а значить, і всієї продукції різ­них галузей господарства. Тому основним шляхом вирішення сировинної та енергетичної кризи є перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення маловідходного і без­відходного виробництва.

2.2. До зменшення використання сировини повинна привести і заміна бага перед повинна бути висока припливна хвиля. В цьому відношенні найсприятливіші характеристики мають канадська затока Фанді (17 м), протока Ла-Манш (до15 м), Бенжинська Губа на Камчатці (до 13 м), Біле море (10 м) та деякі інші райони.

3. Демографічната продовольча проблеми .

3.1. Після Другої світової війни була створена Продовольча і сільськогосподарська організація ООН(ФАО). Це продемонструвало турботу світової громадськості щодо ліквідації голодування та бідності .

3.2. Демографічна проблема

3.2.1. Демографічна криза - глибоке порушення у відтворенні населення, що загрожує самому його існуванню. Причинами її є голодування, епідемії та війни

3.2.2. Демографічний вибух - різке прискорення кількісного зростання світового населення. Коли зниження смертності значно випереджає зниження народжуваності, який приводить до прискореного збільшення чисельності населення.