kesusasteraan melayu spm sajak kubantang sehelai peta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kesusasteraan melayu spm sajak kubantang sehelai peta by Mind Map: kesusasteraan melayu spm sajak kubantang sehelai peta

1. persoalan

1.1. Persoalan pegalaman dalam kehidupan

1.2. Persoalan kegigihan menuntut ilmu.Contohnya, -Menajam kalam dan berkaki ayam

2. Gaya Bahasa

2.1. Metafora – peta enam dekad(umur 60 tahun)

2.2. Pengulangan awal baris/anaforaora.contohnya,kata’pada’ dalam baris 3 dan 4 rangkap 1,kata ‘yang’ dalam baris 3 dan 4 rangkap 2.

2.3. Singkope- ku,Contohnya, di atas rakit ini kukayuh kenanganku

3. maksud sajak

3.1. rangkap 1

3.1.1. Penyair teringkat akan kenangan dalam kehidupan ketika usianya 60 tahun.

3.2. rangkap 2

3.2.1. Penyair teringat akan zaman kanak-kanaknya yang bergelumang lumpur sawah danmemancing.

3.3. rangkap 3

3.3.1. Penyair teringatkan jerih perihnya melalui denai ke sekolah dengan berkaki ayam.

3.4. rangkap 4

3.4.1. Penyair teringatkan kesulitan yang dihadapi zaman remajanya dalam mengasah bakat berkarya atau menurut perasaan mudanya.

3.5. rangkap 5

3.5.1. Penyair bermuhasabah tentang kehidupan pada usia tuannya.

3.6. rangkap 6

3.6.1. Bagi penyair,kehidupannya telah sampai ke kemuncak usianya.

4. tema

4.1. Sajak ini bertemakan jati diri. Penyair teringat dan bermuhasabah tentang dirinya yang mencapai usia 60 tahun.Dia terkenangkan kehidupan zaman kanak- kanak,zaman persekolahan, zaman remaja serta zaman usia tuanya.Baginya, kehidupan hari tua adalah kemuncak kehidupan yang seharusnya telah dipenuhi dengan jati diri bagi memenuhi makna kewujudannya di dunia ini