kesusasteraan melayu spm sajak kubantang sehelai peta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
kesusasteraan melayu spm sajak kubantang sehelai peta by Mind Map: kesusasteraan melayu spm sajak kubantang sehelai peta

1. maksud sajak

1.1. rangkap 1

1.1.1. Penyair teringkat akan kenangan dalam kehidupan ketika usianya 60 tahun.

1.2. rangkap 2

1.2.1. Penyair teringat akan zaman kanak-kanaknya yang bergelumang lumpur sawah danmemancing.

1.3. rangkap 3

1.3.1. Penyair teringatkan jerih perihnya melalui denai ke sekolah dengan berkaki ayam.

1.4. rangkap 4

1.4.1. Penyair teringatkan kesulitan yang dihadapi zaman remajanya dalam mengasah bakat berkarya atau menurut perasaan mudanya.

1.5. rangkap 5

1.5.1. Penyair bermuhasabah tentang kehidupan pada usia tuannya.

1.6. rangkap 6

1.6.1. Bagi penyair,kehidupannya telah sampai ke kemuncak usianya.

2. tema

2.1. Sajak ini bertemakan jati diri. Penyair teringat dan bermuhasabah tentang dirinya yang mencapai usia 60 tahun.Dia terkenangkan kehidupan zaman kanak- kanak,zaman persekolahan, zaman remaja serta zaman usia tuanya.Baginya, kehidupan hari tua adalah kemuncak kehidupan yang seharusnya telah dipenuhi dengan jati diri bagi memenuhi makna kewujudannya di dunia ini

3. persoalan

3.1. Persoalan pegalaman dalam kehidupan

3.2. Persoalan kegigihan menuntut ilmu.Contohnya, -Menajam kalam dan berkaki ayam

4. Gaya Bahasa

4.1. Metafora – peta enam dekad(umur 60 tahun)

4.2. Pengulangan awal baris/anaforaora.contohnya,kata’pada’ dalam baris 3 dan 4 rangkap 1,kata ‘yang’ dalam baris 3 dan 4 rangkap 2.

4.3. Singkope- ku,Contohnya, di atas rakit ini kukayuh kenanganku