Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Begrebskort by Mind Map: Begrebskort

1. Summeret frekvens

1.1. Summeret frekvens betyder den summeret frekvens og frekvens lagt sammen med de foregående frekvenser, skrevet i procent Dvs. at den summerede frekvens for observation nummer 2 er frekvensen for 16 + 16% lagt sammen.

2. Observationer

2.1. Når man i statistik indsamler oplysninger, om et eller andet, kaldes hver af de oplysninger, man indsamler, en observation.

3. Observationsæt

3.1. Samtlige observationer i en statistik undersøgelse.

4. Hyppighed

4.1. Hvor ofte det forekommer

5. Summeret hyppighed

5.1. Summeret hyppighed er hyppigheden plusset sammen.

6. Frekvens

6.1. Frekvens af observation defineres som hyppigheden af observationen divideret med observationsættes størrelse.

7. Pindediagram

7.1. Pindediagram er et digram, hvor observationerne vises i pinde.

8. Cirkeldiagram

8.1. Cirkeldiagram vises med procentfordeling, som et hurtigt og overskueligt middel.

9. Trappediagram

9.1. Trappediagram viser oberservationssæt, summerede hyppighed eller den summerede frekvens.