Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Begrebskort by Mind Map: Begrebskort

1. Summeret frekvens

1.1. Summeret frekvens betyder den summeret frekvens og frekvens lagt sammen med de foregående frekvenser, skrevet i procent Dvs. at den summerede frekvens for observation nummer 2 er frekvensen for 16 + 16% lagt sammen.

2. Frekvens

2.1. Frekvens af observation defineres som hyppigheden af observationen divideret med observationsættes størrelse.

3. Pindediagram

3.1. Pindediagram er et digram, hvor observationerne vises i pinde.

4. Cirkeldiagram

4.1. Cirkeldiagram vises med procentfordeling, som et hurtigt og overskueligt middel.

5. Trappediagram

5.1. Trappediagram viser oberservationssæt, summerede hyppighed eller den summerede frekvens.

6. Observationer

6.1. Når man i statistik indsamler oplysninger, om et eller andet, kaldes hver af de oplysninger, man indsamler, en observation.

7. Observationsæt

7.1. Samtlige observationer i en statistik undersøgelse.

8. Hyppighed

8.1. Hvor ofte det forekommer

9. Summeret hyppighed

9.1. Summeret hyppighed er hyppigheden plusset sammen.