ความรู้สึกและอารมณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้สึกและอารมณ์ by Mind Map: ความรู้สึกและอารมณ์

1. อารมณ์

1.1. EQ

1.1.1. ความฉลาดทางอารมณ์

1.1.1.1. ควบคุมตนเอง

1.1.1.2. เห็นใจผู้อื่น

1.1.1.3. รับผิดชอบ

1.1.1.4. มีแรงจูงใจ

1.1.1.5. ตัดสินใจแก้ปัญหา

1.1.1.6. สัมพันธภาพ

1.1.1.7. พอใจในชีวิต

1.1.1.8. ภูมิใจในตัวเอง

1.1.1.9. สุขสงบทางใจ

1.2. ความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับสิ่งเร้า

1.2.1. ทางบวก

1.2.1.1. การให้กำลังใจ

1.2.1.2. คำพูดชมเชย

1.2.1.3. ได้รับรางวัล

1.2.1.4. การปลอบใจ

1.2.1.5. ได้รับการยอมรับ

1.2.1.6. เป็นที่เคารพนับถือ

1.2.1.7. ตลกสนุกสนาน

1.2.1.8. การดูแลเอาใจใส่

1.2.1.9. การเล้าโลม

1.2.2. ทางลบ

1.2.2.1. การดุด่า

1.2.2.2. ทำร้ายร่างกาย

1.2.2.3. ถูกกีดกัน

1.2.2.4. การเหยียดหยาม

1.2.2.5. การรอคอย

1.3. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระเมื่อเกิดอารมณ์

1.3.1. โกรธ

1.3.1.1. เหวี่ยง หน้าบึ่ง ฉุนเฉียว รุนแรง

1.3.2. ตลก

1.3.2.1. หัวเราะ ยิ้มแย้ม ร่าเริง

1.3.3. สนใจ

1.3.3.1. จ้องมอง หยุดนิ่ง

1.3.4. ตกใจ/กลัว

1.3.4.1. ตาค้าง อ้าปาก

1.3.5. งุนงง

1.3.5.1. เอียงคอ กลอกตา

1.3.6. เศร้า

1.3.6.1. ตาตก หน้าบูด ไม่ร่าเริง กอดเข่า

1.3.7. เหงา

1.3.7.1. ปลีกวิเวก ไม่พูดจา ทำหน้ามึน

1.3.8. เบื่อ

1.3.8.1. หน้าแข็ง ตาแข็ง นิ่งๆ

1.3.9. ชอบ

1.3.9.1. ปรบมือ โห่ร้อง พยามทำตัวใกล้ชิด

2. ความรู้สึก

2.1. สิ่งที่อยู่ลึกในฐานของตัวเรา ซึ่งแปรเปลี่ยนออกมาเป็นพฤติกรรม ผ่านตรรกะเหตุผล

2.1.1. รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

2.1.1.1. ความรัก

2.1.1.2. ความอาทรณ์

2.1.1.3. ความห่วงหา

2.1.1.4. ความอร่อยของอาหาร

2.1.1.5. ความดังของเสียง

2.1.1.6. ความเหม็น

2.1.1.7. ความหอม

2.1.1.8. ความสวยงาม

2.1.1.9. ความสมมาตร

3. มนุษย์มีความรู้สึก -> ใช้หัวสร้างวิธีการเพื่อตอบสนองความรู้สึกนั้น -> ใช้ร่างกายสร้างอารมณ์และการกระทำตามวิธีการนั้น