Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Email [email protected]ên miền by Mind Map: Email info@tên miền

1. Kết nối với Tài khoản gmail hay sử dụng (Cái này có cũng được, không có cũng không sao) Nếu e hay check email thường xuyên thì nên kết nối để tiện theo dõi và gửi thông tin)

1.1. Vào tài khoản email

1.1.1. Cài đặt

1.1.1.1. TÀI KHOẢN VÀ NHẬP

1.1.1.1.1. B1: Kiểm tra thư từ tài khoản khác

1.1.1.1.2. B2: Gửi thư bằng địa chỉ:

2. Tạo Tài khoản @tên miền --> Login tài khoản Blue host

2.1. Trong trang điều khiển chọn "Email"

2.1.1. B1: Thêm Tài khoản Email

2.1.1.1. Đặt tên email (info, support)

2.1.1.1.1. Chọn tên miền muốn tạo

2.1.1.2. Truy cập Webmail (đây là 1 cách để đăng nhập vào email qua host. Cách 2: Lưu lại đường dẫn trang web, đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu như bình thường)

2.1.1.2.1. vào cài đặt để có thể bổ sung tên người sử dụng e nhé. Vd: Daniel gửi từ [email protected] j đó.

2.1.1.3. Tìm TK mới tạo (phía dưới)

2.1.2. B2: Tài khoản Email