การประเมินโดยใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน 11 แบบแผน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประเมินโดยใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน 11 แบบแผน by Mind Map: การประเมินโดยใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน 11 แบบแผน

1. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 1 หญิงไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น คลอดบุตรคนที่สองโดยครั้งนี้ตั้งใจมีบุตร รับรู้ว่าตนเองมีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์และทราบว่าตนเองมีภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งครรภ์แรกและครรภ์สอง วางแผนมีบุตรสาวอีกหนึ่งคนโดยคุมกำเนิดด้วยการฉีดยา มีการดูแลทำความร่างกายตนเองดี นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ ไม้แพ้ยาแพ้อาหาร ไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่บ้านโดยการทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆ

2. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 3 ในขณะตั้งครรภ์มีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งตอนกลางวันและกลางคืน ไม่มีอาการปัสสาวะแสบขัด หลังคลอดยังไม่ถ่ายอุจจาระ มีอาการท้องอืดและแน่นท้องเล็กน้อย เสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้ปกติ

3. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 2 ก่อนตั้งครรภ์ดูแลตนเองโดยรับประทานอาหาร 3 มื้อ รับประทานได้น้อยแต่บ่อยครั้ง ทานอาหารครบทุกหมู่ตามหลักโภชนาการและดื่มนมทุกวัน หลังคลอดทานอาหารได้มากขึ้น แต่ไม่ทานอาหารรสจัดและหมักดอง ดื่มชาตะไคร้ของโรงพยาบาลเพื่อช่วยสร้างน้ำนม ค่าดัชนีมวลกายมากกว่าเกณฑ์เล็กน้อย

4. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 4 หญิงหลังคลอดไม่มีการออกกำลังกาย โดยจะทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆ หลังคลอดปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เอง กำลังการเคลื่อนไหวของแขนขาปกติ ไม่มีเส้นเลือดขอดที่ขา สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ

5. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 5 ก่อนการตั้งครรภ์จนถึงระยะคลอดมีการพักผ่อนเพียงพอ มีวิธีช่วยให้นอนหลับคือการฟังเพลง หลังคลอดมีอาการอ่อนเพลียจากการตื่นให้นมบุตรเป็นช่วงๆในเวลากลางคืน

6. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 6 หญิงหลังคลอด รู้สึกตัวรู้เรื่องดี รับรู้วันเวลาสถานที่ ระดับการรู้สึกตัวปกติ ประสาทการรับรู้ปกติ มีความเข้าใจในคำแนะนำของพยาบาลและปฏิบัติตามได้ มีทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรแบบอิสระ รู้สึกภาคภูมิใจต่อครอบครัวในการมีบุตรครั้งนี้

7. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 7 หญิงหลังคลอดมีการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองในขณะตั้งครรภ์ และหลังคลอดยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างของตนเอง

8. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 8 หญิงหลังคลอดมีบทบาทและสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและญาติ

9. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 9 หญิงหลังคลอดตัดสินใจใช้ยาฉีดคุมกำเนิด หัวนมไม่บอด น้ำนมไหลดี มดลูกมีการหดรัดตัวดี

10. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 10 หญิงหลังคลอดรายนี้ มีการปรับตัวและการเผชิญกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม ไม่มีภาวะซึมเศร้า

11. สรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพแบบแผนที่ 11 หญิงหลังคลอดมีความเชื่อในการดูแลตนเองหลังคลอดโดยไม่ขัดกับการรักษาของแพทย์